• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

De relatie van inheemse volken met hun grond en zijn hulpbronnen verdient een bijzondere aandacht, omdat dit een fundamentele expressie is van hun identiteit. Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Toespraak, Tot de inheemse volken van de Amazone, Manaus (10 juli 1980) Door machtige agro-industriële belangen of door het krachtige proces van assimilatie en urbanisatie, hebben reeds heel wat volken het land waarop zij leven Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Homilie, Tijdens de liturgie van het Woord met de inheemse volken van de Peruviaanse Amazonevallei (5 feb 1985), 4 Vgl. Pauselijke Raad "Justitia et Pax", Naar een betere verdeling van land. De uitdaging van de landbouwhervorming (23 nov 1997), 11 verloren of dreigen zij dit te verliezen, land waarmee de zin zelf van hun existentie verbonden is. Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Toespraak, Tot de oorspronkelijk inwoners van Australië (29 nov 1986), 4 Het recht van inheemse volken moet doeltreffend worden beschermd. Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Toespraak, Tot de inheemse volken van Guatemala (7 mrt 1983), 4 Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Toespraak, tot de oorspronkelijke volkeren van Canada die in Fort Simpson waren samengekomen, Ik verkondig de vrijheid tot een rechtmatige en eerlijke mate van zelfbeschikking in uw leven als volk (18 sept 1984), 7-8 Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Toespraak, Tot de inheemse volken van Equador (31 jan 1985). II, 1 Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Toespraak, Tot de oorspronkelijk inwoners van Australië (29 nov 1986), 10 Deze volken zijn een voorbeeld van een leven in harmonie met het milieu dat zij goed hebben leren kennen en bewaren. Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Toespraak, Tot de oorspronkelijk inwoners van Australië (29 nov 1986), 4 Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Toespraak, Tot de Native Americans (14 sept 1987), 4 Hun buitengewone ervaring, die een onvervangbare bron is voor de ganse mensheid, loopt het risico verloren te gaan samen met het milieu van waaruit zij ontstaan is.

Document

Naam: COMPENDIUM VAN DE SOCIALE LEER VAN DE KERK
Soort: Pauselijke Raad "Justitia et Pax"
Datum: 26 oktober 2004
Copyrights: © 2004, Libreria Editrice Vaticana
Vert.: vatican.va, Stg. InterKerk, katholiekgezin.nl
Bewerkt: 5 december 2020

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam