• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
De geest van internationale samenwerking vereist dat er een bewustzijn aanwezig is van de plicht tot solidariteit, rechtvaardigheid en universele naastenliefde die uitstijgt boven de strikte logica van de markt Vgl. H. Paus Paulus VI, Encycliek, Over de ontwikkeling van de volken, Populorum Progressio (26 mrt 1967), 44. Er bestaat immers "iets dat aan de mens verschuldigd is omdat hij mens is, krachtens zijn verheven waardigheid" H. Paus Johannes Paulus II, Encycliek, Ter gelegenheid van de honderdste verjaardag van de encycliek Rerum Novarum, Centesimus Annus (1 mei 1991), 34. Samenwerking is de weg die de ganse internationale gemeenschap moet bewandelen, gericht "op de gehele mensenfamilie volgens een adequaat begrip van het algemeen welzijn" H. Paus Johannes Paulus II, Encycliek, Ter gelegenheid van de honderdste verjaardag van de encycliek Rerum Novarum, Centesimus Annus (1 mei 1991), 58. Heel wat positieve resultaten zullen hieruit voortvloeien, zoals bijvoorbeeld een stijging van het vertrouwen in het potentieel van de armen en daardoor ook van arme landen, evenals een billijke verdeling van de goederen.

Document

Naam: COMPENDIUM VAN DE SOCIALE LEER VAN DE KERK
Soort: Pauselijke Raad "Justitia et Pax"
Datum: 26 oktober 2004
Copyrights: © 2004, Libreria Editrice Vaticana
Vert.: vatican.va, Stg. InterKerk, katholiekgezin.nl
Bewerkt: 5 december 2020

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam