• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
De sociale leer van de Kerk moedigt vormen van samenwerking aan die in staat zijn om de toegang tot de internationale markt voor de landen die te lijden hebben onder armoede en onderontwikkeling, te vergemakkelijken. "Nog niet zo lang geleden beweerde men dat de ontwikkeling afhing van de isolering van de armste landen van de wereldmarkt en van het vertrouwen op de eigen krachten alleen. De recente ervaring heeft aangetoond dat de landen die zich geïsoleerd hebben, stilstand en achteruitgang hebben gekend, terwijl de landen die erin geslaagd zijn toe te treden tot het algemene onderlinge verband van de economische activiteiten op internationaal niveau, een ontwikkeling hebben gekend. Het grootste probleem lijkt dus eerder dat te zijn van het verkrijgen van een billijke toegang tot de internationale markt, die niet gebaseerd moet zijn op het eenzijdige beginsel van de exploitatie van de natuurlijke hulpbronnen, maar op het ten nutte maken van de menselijke hulpbronnen" H. Paus Johannes Paulus II, Encycliek, Ter gelegenheid van de honderdste verjaardag van de encycliek Rerum Novarum, Centesimus Annus (1 mei 1991), 33. Tussen de oorzaken die in belangrijke mate bijdragen tot onderontwikkeling en armoede, moet naast de onmogelijkheid om toe te treden tot de internationale markt Vgl. H. Paus Paulus VI, Encycliek, Over de ontwikkeling van de volken, Populorum Progressio (26 mrt 1967), 56-61, melding worden gemaakt van analfabetisme, gebrek aan zekerheid inzake voedsel, de afwezigheid van structuren en diensten, onvoldoende maatregelen om de basisgezondheidszorg te garanderen, het gebrek aan drinkbaar water en sanitaire voorzieningen, corruptie, instabiliteit van instituties en het politieke leven zelf. Er bestaat in vele landen een verband tussen enerzijds armoede en anderzijds het gebrek aan vrijheid, het gebrek aan mogelijkheden voor economisch initiatief en het gebrek aan een nationale administratie die in staat is om een adequaat onderwijs- en informatiesysteem op te richten.

Document

Naam: COMPENDIUM VAN DE SOCIALE LEER VAN DE KERK
Soort: Pauselijke Raad "Justitia et Pax"
Datum: 26 oktober 2004
Copyrights: © 2004, Libreria Editrice Vaticana
Vert.: vatican.va, Stg. InterKerk, katholiekgezin.nl
Bewerkt: 5 december 2020

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam