• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
De oplossing van het ontwikkelingsprobleem vereist samenwerking tussen de afzonderlijke politieke gemeenschappen. "Daar de landen elkaar dus moeten aanvullen en vervolmaken, zullen zij slechts hun eigen belang kunnen nastreven door tevens het welzijn van de anderen te bevorderen. Voor de staten is het dan ook van het grootste belang om goede betrekkingen met elkaar te onderhouden en samen te werken" H. Paus Johannes XXIII, Encycliek, Moderne ontwikkeling van het sociale leven en de christelijke beginselen, Mater et Magistra (15 mei 1961), 202 Vgl. Paus Pius XII, Radiotoespraak, Kerstrede tot kardinalen, bisschoppen en prelaten van de Romeinse Curie - Over het bovennationale karakter van de Kerk, Negli Ultimi Sei Anni (24 dec 1945). Indien men bedenkt dat onderontwikkeling niet alleen het resultaat van verkeerde menselijke keuzes is maar ook het resultaat van economische, financiële en sociale mechanismen H. Paus Johannes Paulus II, Encycliek, De ontwikkeling van de mens en de samenleving
Twintig jaar na Populorum Progressio van Paus Paulus VI, Sollicitudo Rei Socialis (30 dec 1987), 16
" en "zondige structuren" H. Paus Johannes Paulus II, Encycliek, De ontwikkeling van de mens en de samenleving
Twintig jaar na Populorum Progressio van Paus Paulus VI, Sollicitudo Rei Socialis (30 dec 1987), 36-37.39
die de volledige ontwikkeling van mensen en volken verhindert, dan verschijnt onderontwikkeling als onuitroeibaar, alsof het een doodsvonnis betrof.

Deze problemen moeten echter vastbesloten en resoluut worden aangepakt, omdat ontwikkeling niet zomaar een streven maar ook een recht is Vgl. H. Paus Paulus VI, Encycliek, Over de ontwikkeling van de volken, Populorum Progressio (26 mrt 1967), 22 Vgl. H. Paus Paulus VI, Apostolische Brief, Aan Maurice Kardinaal Roy, bij gelegenheid van de 80ste verjaardag van Rerum Novarum, Octogesima Adveniens (14 mei 1971), 43 Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Encycliek, De ontwikkeling van de mens en de samenleving
Twintig jaar na Populorum Progressio van Paus Paulus VI, Sollicitudo Rei Socialis (30 dec 1987), 32-33
Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Encycliek, Ter gelegenheid van de honderdste verjaardag van de encycliek Rerum Novarum, Centesimus Annus (1 mei 1991), 35 Vgl. H. Paus Paulus VI, Toespraak, Genève (Zwitserland), Tot de Internationale Arbeidsorganisatie (10 juni 1969), 22 Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Toespraak, Tot de deelnemers aan het Congres over de Sociale Leer van de Kerk (20 juni 1997), 5 Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Toespraak, Tot de Italiaanse zakenlui en vakbondsleiders (2 mei 2000), 3, dat net zoals elk ander recht een plicht impliceert. "De medewerking aan de ontwikkeling van heel de mens en van iedere mens is immers een plicht van allen jegens allen en zij moet tegelijk een gemeenschappelijke plicht zijn van de vier delen van de wereld: Oost en West, Noord en Zuid" H. Paus Johannes Paulus II, Encycliek, De ontwikkeling van de mens en de samenleving
Twintig jaar na Populorum Progressio van Paus Paulus VI, Sollicitudo Rei Socialis (30 dec 1987), 32
. In de optiek van het magisterium is het recht op ontwikkeling gebaseerd op de volgende principes: een gemeenschappelijke oorsprong en bestemming van de mensenfamilie; gelijkwaardigheid tussen elke persoon en tussen elke gemeenschap op basis van de menselijke waardigheid; de universele bestemming van de aardse goederen; een integrale notie van ontwikkeling; het centrale karakter van de menselijke persoon en solidariteit.

Document

Naam: COMPENDIUM VAN DE SOCIALE LEER VAN DE KERK
Soort: Pauselijke Raad "Justitia et Pax"
Datum: 26 oktober 2004
Copyrights: © 2004, Libreria Editrice Vaticana
Vert.: vatican.va, Stg. InterKerk, katholiekgezin.nl
Bewerkt: 13 november 2020

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam