• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
De christelijke boodschap biedt een universele visie op het leven van de mensen en de volken op aarde Vgl. Paus Pius XII, Toespraak, Over de staatsgemeenschappen en de volken over godsdienstvrijheid - tot het 5de nationaal Italiaans congres van de vereniging van katholieke juristen, Ci riesce (6 dec 1953), 2 die ons bewust maakt van de eenheid van de mensenfamilie Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk in de wereld van deze tijd, Gaudium et Spes (7 dec 1965), 42. Deze eenheid mag niet worden gerealiseerd met wapengeweld, terreur of machtsmisbruik, maar ze is veeleer het resultaat van dit "hoogste model van eenheid, dat een weerspiegeling is van het innerlijke leven van God die één is in drie Personen (...) het model dat wij, christenen, aanduiden met het woord 'communio'" H. Paus Johannes Paulus II, Encycliek, De ontwikkeling van de mens en de samenleving
Twintig jaar na Populorum Progressio van Paus Paulus VI, Sollicitudo Rei Socialis (30 dec 1987), 40
; deze eenheid is tevens een verwezenlijking van de morele en culturele kracht van de vrijheid Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Toespraak, De mensheid heeft moed nodig voor de toekomst, Voor de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de wereldorganisatie (5 okt 1995), 12. De christelijke boodschap heeft een beslissende rol gespeeld in het bewustmaken van de mensheid dat volken ertoe neigen om zich te verenigen, niet alleen omwille van diverse organisatorische vormen, van politiek, van economische plannen of in de naam van een abstract ideologisch internationalisme, maar wel omdat zij in vrijheid streven naar samenwerking, in het bewustzijn dat zij "levende leden zijn van de universele mensenfamilie" H. Paus Johannes XXIII, Encycliek, Vrede op aarde, Pacem in Terris (11 apr 1963), 125. De wereldgemeenschap moet zich steeds opnieuw en met toenemende klaarheid profileren als de concrete afbeelding van de door de Schepper gewilde eenheid. "De eenheid van de mensenfamilie is iets van alle tijden, omdat de leden van deze familie mensen zijn die gelijkelijk delen in éénzelfde natuurlijke waardigheid. Daarom zal het altijd een eis zijn van de menselijke natuur zelf, dat men op een juiste wijze streeft naar het universeel algemeen welzijn, namelijk het algemeen welzijn van de ganse mensenfamilie" H. Paus Johannes XXIII, Encycliek, Vrede op aarde, Pacem in Terris (11 apr 1963), 132.

Document

Naam: COMPENDIUM VAN DE SOCIALE LEER VAN DE KERK
Soort: Pauselijke Raad "Justitia et Pax"
Datum: 26 oktober 2004
Copyrights: © 2004, Libreria Editrice Vaticana
Vert.: vatican.va, Stg. InterKerk, katholiekgezin.nl
Bewerkt: 5 december 2020

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam