• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Samenwerking, zelfs in de minst gestructureerde vormen, toont zichzelf als één van de meest effectieve antwoorden op een logica van conflict en ongebreidelde concurrentie die tegenwoordig prevaleert. De relaties die worden opgebouwd in een klimaat van samenwerking en solidariteit overstijgen de ideologische scheidingen en sporen de mensen aan om eerder te zoeken wat hen verenigt dan wat hen scheidt.

Veel ervaringen met vrijwilligerswerk zijn andere zeer waardevolle voorbeelden die de mensen aansporen om de civiele maatschappij te zien als een plaats waar de wedersamenstelling van een openbare zedelijkheid, gecentreerd rond solidariteit, concrete samenwerking en broederlijke dialoog nog altijd mogelijk is. Allen zijn geroepen om vol vertrouwen te kijken naar de mogelijkheden die zich aldus zelf manifesteren en om zich persoonlijk in te zetten voor het welzijn van de gemeenschap in het algemeen en voor de zwaksten en de meest behoeftigen in het bijzonder. Het is eveneens op die manier dat het principe van "subjectiviteit van de maatschappij" zichzelf staaft Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Encycliek, Ter gelegenheid van de honderdste verjaardag van de encycliek Rerum Novarum, Centesimus Annus (1 mei 1991), 49.

Document

Naam: COMPENDIUM VAN DE SOCIALE LEER VAN DE KERK
Soort: Pauselijke Raad "Justitia et Pax"
Datum: 26 oktober 2004
Copyrights: © 2004, Libreria Editrice Vaticana
Vert.: vatican.va, Stg. InterKerk, katholiekgezin.nl
Bewerkt: 5 december 2020

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam