• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
De politieke gemeenschap is verantwoordelijk voor het uitbouwen van haar relaties met de civiele maatschappij volgens het subsidiariteitsbeginsel Vgl. Paus Pius XI, Encycliek, Over de aanpassing van de sociale orde, Quadragesimo Anno (15 mei 1931) Vgl. Catechismus-Compendium, Catechismus van de Katholieke Kerk (15 aug 1997), 1883-1885. Het is van het grootste belang dat de groei van het democratische leven ontstaat in het sociale weefsel. De activiteiten van het maatschappelijke middenveld - vooral het vrijwilligerswerk en de samenwerking in het domein van de private sociale sector, die beter bekend zijn onder de term "tertiaire sector" om hem te kunnen onderscheiden van sferen van de staat en de markt - vormen de meest geschikte modaliteiten om de sociale dimensie van de persoon te ontwikkelen, die in zijn activiteiten een ruimte vindt om zich volledig uit te kunnen drukken. De geleidelijke expansie van sociale initiatieven buiten de sfeer van de staat, schept nieuwe ruimtes voor de actieve aanwezigheid en voor de directe actie van de burgers, waarbij functies uitgeoefend door de staat worden geïntegreerd. Dit belangrijk fenomeen wordt dikwijls gerealiseerd via overwegend informele middelen en heeft aanleiding gegeven tot nieuwe en positieve manieren om persoonlijke rechten uit te oefenen die het democratische leven kwalitatief verrijken.

Document

Naam: COMPENDIUM VAN DE SOCIALE LEER VAN DE KERK
Soort: Pauselijke Raad "Justitia et Pax"
Datum: 26 oktober 2004
Copyrights: © 2004, Libreria Editrice Vaticana
Vert.: vatican.va, Stg. InterKerk, katholiekgezin.nl
Bewerkt: 5 december 2020

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam