• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
In de wereld van de sociale communicatiemedia worden de intrinsieke problemen van de communicatie dikwijls verscherpt door ideologie, door het verlangen naar winst en door politieke controle, door rivaliteiten en conflicten tussen groepen en door andere sociale kwalen. De waarden en de morele principes gelden ook voor de sector van de sociale communicatie: "de ethische dimensie is niet enkel van toepassing op de inhoud van de communicatie (de boodschap) en op het communicatieproces (de manier waarop de communicatie gebeurt), maar ook op vragen omtrent fundamentele structuren en systemen, die niet zelden verband houden met belangrijke vragen aangaande de politiek die een invloed uitoefent op de verspreiding van gesofisticeerde technologieën en producten (wie zal rijk en wie zal arm aan informatie zijn)" Pauselijke Raad voor de Sociale Communicatiemiddelen, Wereld Communicatie Dag, Jubileum van de Journalisten tijdens het Heilig Jaar 2000, Ethiek in de communicatie (4 juni 2000), 20.

In deze drie domeinen - de boodschap, het proces en de structurele vragen - is één fundamenteel moreel principe steeds van toepassing: de menselijke persoon en de menselijke gemeenschap zijn het doel en de maatstaf van het gebruik van de media. Een tweede principe is complementair met het eerste: het welzijn van de mensen kan men niet bereiken los van het algemeen welzijn van de gemeenschap waartoe zij behoren Vgl. Pauselijke Raad voor de Sociale Communicatiemiddelen, Wereld Communicatie Dag, Jubileum van de Journalisten tijdens het Heilig Jaar 2000, Ethiek in de communicatie (4 juni 2000), 20. Het is noodzakelijk dat de burgers deelnemen aan het proces van de besluitvorming omtrent mediapolitiek. Deze deelname, die openbaar moet zijn, moet echt representatief zijn en mag niet neigen naar het begunstigen van particuliere groepen, zoals het geval is wanneer de sociale communicatiemiddelen winstgevende doelen nastreven Vgl. Pauselijke Raad voor de Sociale Communicatiemiddelen, Wereld Communicatie Dag, Jubileum van de Journalisten tijdens het Heilig Jaar 2000, Ethiek in de communicatie (4 juni 2000), 20.

Document

Naam: COMPENDIUM VAN DE SOCIALE LEER VAN DE KERK
Soort: Pauselijke Raad "Justitia et Pax"
Datum: 26 oktober 2004
Copyrights: © 2004, Libreria Editrice Vaticana
Vert.: vatican.va, Stg. InterKerk, katholiekgezin.nl
Bewerkt: 5 december 2020

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam