• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

De burgers zijn in geweten niet verplicht om de voorschriften van de burgerlijke overheid te volgen wanneer deze zouden ingaan tegen de eisen van de morele orde, tegen de fundamentele rechten van de menselijke persoon of tegen de leer van het Evangelie. Vgl. Catechismus-Compendium, Catechismus van de Katholieke Kerk (15 aug 1997), 2242 Onrechtvaardige wetten plaatsen rechtschapen mensen voor dramatische gewetensproblemen: indien zij worden aangespoord deel te nemen aan moreel slechte handelingen, dan zijn zij verplicht om te weigeren. Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Encycliek, Over de waarde en de onaantastbaarheid van het menselijk leven, Evangelium Vitae (25 mrt 1995), 73 Naast een morele plicht is een dergelijke weigering ook een fundamenteel mensenrecht, dat als dusdanig door de burgerlijke overheden moet worden erkend en beschermd. "Zij die zich beroepen op gewetensbezwaren moeten vrij blijven van strafmaatregelen, maar mogen ook geen enkele schade ondervinden op wettelijk, disciplinair, economisch of beroepsniveau". H. Paus Johannes Paulus II, Encycliek, Over de waarde en de onaantastbaarheid van het menselijk leven, Evangelium Vitae (25 mrt 1995), 74

Het is een zware gewetensplicht om niet mee te werken, zelfs niet formeel, met praktijken die, al worden zij door de burgerlijke wetgeving toegestaan, in tegenspraak zijn met de Wet van God. Dergelijke medewerking is inderdaad nooit geoorloofd, niet door een beroep te doen op de eerbiediging van andermans vrijheid en niet door te steunen op het feit dat de burgerlijke wet erin voorziet en het vereist. Niemand kan zich onttrekken aan de morele verantwoordelijkheid voor de handelingen die ieder verricht, en ieder zal door God zelf op basis van deze verantwoordelijkheid worden geoordeeld. Vgl. Rom. 2, 6 Vgl. Rom. 14, 12

Document

Naam: COMPENDIUM VAN DE SOCIALE LEER VAN DE KERK
Soort: Pauselijke Raad "Justitia et Pax"
Datum: 26 oktober 2004
Copyrights: © 2004, Libreria Editrice Vaticana
Vert.: vatican.va, Stg. InterKerk, katholiekgezin.nl
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam