• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Het gezag moet rechtvaardige wetten uitvaardigen, dit wil zeggen wetten die in overeenstemming zijn met de waardigheid van de menselijke persoon en met de imperatieven van de juiste rede. "Een menselijke wet beantwoordt slechts aan het begrip van een wet, voor zover ze in overeenstemming is met de juiste rede; hieruit blijkt dat ze afgeleid is van de eeuwige wet. Voor zover ze echter afwijkt van de rede, moet ze een onrechtvaardige wet genoemd worden; en in dat geval beantwoordt ze niet aan het begrip van een wet, maar eerder aan dat van één of ander geweld". H. Thomas van Aquino, Summa Theologiae. I-II, q. 93, a. 3, ad 2um: Ed. Leon. 7, 164: "Lex humana intantum habet rationem legis, inquantum est secundum rationem rectam: et secundum hoc manifestum est quod a lege aeterna derivatur. Inquantum vero a ratione recedit, sic dicitur lex iniqua: et sic non habet rationem legis, sed magis violentiae cuiusdam" Gezag dat regeert volgens de rede onderwerpt burgers niet zozeer aan een andere persoon maar laat hen veeleer gehoorzamen aan de morele orde en bijgevolg aan God zelf, die hiervan de ultieme bron is. Vgl. H. Paus Johannes XXIII, Encycliek, Vrede op aarde, Pacem in Terris (11 apr 1963), 38 Ieder mens die zich weigert te schikken naar een gezag dat handelt in overeenstemming met de morele orde "verzet zich tegen Gods verordening" (Rom. 13, 2). Vgl. Catechismus-Compendium, Catechismus van de Katholieke Kerk (15 aug 1997), 1899-1900 Omgekeerd, indien het publieke gezag - dat zijn bestaansgrond vindt in de menselijke natuur en dat op die manier tot de door God vastgestelde orde behoort Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk in de wereld van deze tijd, Gaudium et Spes (7 dec 1965), 74 Vgl. Catechismus-Compendium, Catechismus van de Katholieke Kerk (15 aug 1997), 1901 - nalaat om het algemeen welzijn na te streven, dan geeft het zijn eigen doelstelling op en verliest het zijn legitieme grond.

Document

Naam: COMPENDIUM VAN DE SOCIALE LEER VAN DE KERK
Soort: Pauselijke Raad "Justitia et Pax"
Datum: 26 oktober 2004
Copyrights: © 2004, Libreria Editrice Vaticana
Vert.: vatican.va, Stg. InterKerk, katholiekgezin.nl
Bewerkt: 5 december 2020

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam