• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

De Kerk is in aanraking gekomen met verschillende opvattingen over gezag en heeft er steeds voor gezorgd een model te verdedigen en voor te stellen dat gefundeerd is op de sociale natuur van de persoon. "Want omdat God de mensen als sociale wezens heeft geschapen en omdat er geen 'gemeenschap mogelijk is, zonder dat één aan het hoofd van allen staat en krachtig en op dezelfde wijze de afzonderlijke leden richt op het gemeenschappelijk doel, volgt hieruit dat voor de burgerlijke gemeenschap der mensen een gezag nodig is om haar te besturen. Dit vindt, evengoed als de gemeenschap, zijn oorsprong in de natuur en dus in God zelf, de Schepper ervan'". H. Paus Johannes XXIII, Encycliek, Vrede op aarde, Pacem in Terris (11 apr 1963), 46 Paus Leo XIII, Encycliek, Immortale Dei (1 nov 1885) Politiek gezag is derhalve noodzakelijk Vgl. Catechismus-Compendium, Catechismus van de Katholieke Kerk (15 aug 1997), 1898 Vgl. H. Thomas van Aquino, De regno. Ad Regem Cypri. I, 1: Ed. Leon. 42, 450: "Si igitur naturale est homini quod in societate multorum uiuat, necesse est in omnibus esse aliquid per quod multitudo regatur. Multis enim existentibus hominibus et unoquoque id quod est sibi congruum prouidente, multitudo in diuersa dispergetur nisi etiam esset aliquid de eo quod ad bonum multitudinis pertinet curam habens, sicut et corpus hominis et cuiuslibet animalis deflueret nisi esset aliqua uis regitiua communis in corpore, quae ad bonum commune omnium membrorum intenderet. Quod considerans Salomon dixit: 'Ubi non est gubernator, dissipabitur populus'" omwille van de verantwoordelijkheden die hem zijn toevertrouwd. Politiek gezag is en moet een positieve en onvervangbare component van de menselijke gemeenschap uitmaken. Vgl. Catechismus-Compendium, Catechismus van de Katholieke Kerk (15 aug 1997), 1897 Vgl. H. Paus Johannes XXIII, Encycliek, Vrede op aarde, Pacem in Terris (11 apr 1963), 160

Document

Naam: COMPENDIUM VAN DE SOCIALE LEER VAN DE KERK
Soort: Pauselijke Raad "Justitia et Pax"
Datum: 26 oktober 2004
Copyrights: © 2004, Libreria Editrice Vaticana
Vert.: vatican.va, Stg. InterKerk, katholiekgezin.nl
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam