• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

De politieke gemeenschap streeft het algemeen welzijn na wanneer zij poogt om een menselijke omgeving te scheppen die aan burgers de waarachtige mogelijkheid biedt om hun mensenrechten uit te oefenen en om volledig de hieraan verbonden plichten te kunnen vervullen. "De ondervinding leert immers dat waar de overheid verzuimt geschikte maatregelen te nemen op economisch, sociaal en cultureel gebied, er steeds grotere tegenstellingen ontstaan tussen de burgers onderling, vooral in onze tijd, met het gevolg dat de rechten en plichten dode letter blijven". H. Paus Johannes XXIII, Encycliek, Vrede op aarde, Pacem in Terris (11 apr 1963), 63

De volledige realisatie van het algemeen welzijn vereist dat de politieke gemeenschap een tweevoudig en aanvullend optreden ontwikkelt dat de mensenrechten verdedigt en bevordert. "Men zal erop toezien dat bepaalde individuen of groepen in de uitoefening van hun rechten niet zó bevoordeeld worden dat zij een bevoorrechte positie krijgen in de gemeenschap. Ook mag het streven om de rechten van de burgers te beschermen, niet tot het absurde gevolg leiden dat hun de volledige uitoefening van hun rechten feitelijk onmogelijk wordt gemaakt". H. Paus Johannes XXIII, Encycliek, Vrede op aarde, Pacem in Terris (11 apr 1963), 47-48

Document

Naam: COMPENDIUM VAN DE SOCIALE LEER VAN DE KERK
Soort: Pauselijke Raad "Justitia et Pax"
Datum: 26 oktober 2004
Copyrights: © 2004, Libreria Editrice Vaticana
Vert.: vatican.va, Stg. InterKerk, katholiekgezin.nl
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam