• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

De zorg voor het algemeen welzijn vereist het gebruiken van de nieuwe gelegenheden voor de herverdeling van de rijkdommen over de verschillende gebieden van de planeet ten voordele van de minst bedeelden die tot op heden uitgesloten zijn of zich bevinden in de marge van de sociale en economische vooruitgang. Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Toespraak, Tot de leden van de Stichting "Centesimus annus" (9 mei 1998), 2 "Kortom, de uitdaging bestaat erin om een globalisatie in solidariteit, een globalisatie zonder marginalisering te verzekeren" H. Paus Johannes Paulus II, Boodschap, Boodschap voor de 21e Wereldvredesdag, 1 janauari 1998, Uit recht op gerechtigheid voor ieder groeit de vrede voor allen (8 dec 1997), 3. Het technologische proces op zich loopt het risico dat zijn positieve effecten onrechtvaardig worden gespreid over de verschillende landen. In feite kunnen technologische innovaties maar binnendringen en zich verspreiden in een specifieke gemeenschap wanneer de potentiële begunstigden beschikken over een minimum aan kennis en financiële middelen. Het spreekt voor zich dat, omwille van de grote ongelijkheden tussen landen inzake technologische en wetenschappelijke kennis, en toegang tot de nieuwste technologische producten, het proces van globalisatie op vlak van de economische en sociale ontwikkeling leidt tot het eerder doen toenemen dan afnemen van ongelijkheden tussen landen. Gezien de natuur van de huidige dynamiek volstaat het vrije verkeer van kapitaal op zichzelf niet om de kloof tussen ontwikkelingslanden en de meer ontwikkelde landen te dichten.

Document

Naam: COMPENDIUM VAN DE SOCIALE LEER VAN DE KERK
Soort: Pauselijke Raad "Justitia et Pax"
Datum: 26 oktober 2004
Copyrights: © 2004, Libreria Editrice Vaticana
Vert.: vatican.va, Stg. InterKerk, katholiekgezin.nl
Bewerkt: 5 december 2020

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam