• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

De globalisatie voedt nieuwe hoop maar genereert tegelijk zorgwekkende vragen Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Postsynodale Apostolische Exhortatie, De Kerk in Amerika, Ecclesia in America (22 jan 1999), 20. Globalisatie kan potentieel weldoende gevolgen voor de ganse mensheid genereren. In het spoor van de duizelingwekkende ontwikkelingen in het domein van de telecommunicatie, heeft de groei van het systeem van economische en financiële relaties gelijktijdig een belangrijke daling van de kosten voor communicatie en nieuwe communicatietechnologieën bewerkstelligd en het proces van wereldwijde expansie van commerciële handel en financiële transacties versneld. Met andere woorden, de twee fenomenen van economisch-financiële globalisatie en technologische vooruitgang hebben elkaar wederzijds versterkt waardoor de globale dynamiek van de huidige economische fase in een extreem tempo verloopt.

Wanneer men de huidige context analyseert, ontwaart men naast de identificatie van de mogelijkheden die zich nu voordoen in het domein van de globale economie, ook de risico's die verbonden zijn met de nieuwe dimensies van de commerciële en financiële relaties. Men kan immers spreken van onthutsende aanwijzingen voor het bestaan van een tendens van toenemende ongelijkheden, zowel tussen de ontwikkelde en de ontwikkelingslanden als in de schoot van de geïndustrialiseerde landen zelf. De groeiende economische rijkdom die mogelijk werd gemaakt door het hierboven beschreven proces, wordt vergezeld van een toename in relatieve armoede.

Document

Naam: COMPENDIUM VAN DE SOCIALE LEER VAN DE KERK
Soort: Pauselijke Raad "Justitia et Pax"
Datum: 26 oktober 2004
Copyrights: © 2004, Libreria Editrice Vaticana
Vert.: vatican.va, Stg. InterKerk, katholiekgezin.nl
Bewerkt: 5 december 2020

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam