• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

De vrije markt is een instelling van sociaal belang omdat zij over de mogelijkheid beschikt om goede resultaten in de productie van goederen en diensten te garanderen. Historisch gezien heeft de markt bewezen dat hij economische ontwikkeling gedurende lange periodes kan genereren en onderhouden. Er zijn goede redenen om aan te nemen dat in vele omstandigheden "de vrije markt het meest doelmatige werktuig is om de hulpbronnen te verdelen en op doeltreffende wijze te beantwoorden aan de behoeften" H. Paus Johannes Paulus II, Encycliek, Ter gelegenheid van de honderdste verjaardag van de encycliek Rerum Novarum, Centesimus Annus (1 mei 1991), 34. De sociale leer van de Kerk waardeert de onmiskenbare voordelen van de mechanismen van de vrije markt, zowel voor een betere aanwending van de hulpbronnen als voor de bevordering van de uitwisseling van producten: "vooral stellen zij de wil en de voorkeur van de mens centraal, welke in het contract de wil en de voorkeur van een andere persoon ontmoeten" H. Paus Johannes Paulus II, Encycliek, Ter gelegenheid van de honderdste verjaardag van de encycliek Rerum Novarum, Centesimus Annus (1 mei 1991), 40.

Een echt concurrentiële markt is een doeltreffend instrument voor de realisatie van belangrijke doelstellingen inzake rechtvaardigheid: het matigen van buitensporige winsten van individuele bedrijven; het beantwoorden aan de eisen van de consumenten; het realiseren van een meer efficiënte aanwending en besparing van hulpbronnen; het belonen van ondernemingszin en vernieuwing; het beschikbaar stellen van informatie zodat het mogelijk wordt om producten te vergelijken en te verwerven in een sfeer van gezonde concurrentie.

Document

Naam: COMPENDIUM VAN DE SOCIALE LEER VAN DE KERK
Soort: Pauselijke Raad "Justitia et Pax"
Datum: 26 oktober 2004
Copyrights: © 2004, Libreria Editrice Vaticana
Vert.: vatican.va, Stg. InterKerk, katholiekgezin.nl
Bewerkt: 5 december 2020

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam