• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Eén van de meest belangrijke oorzaken van de huidige verandering van de organisatie van de arbeid, is het fenomeen van de globalisatie. Dit fenomeen creëert nieuwe productievormen waarbij bedrijven worden gelokaliseerd op andere plaatsen dan waar de beslissingen worden genomen en ver van de markten waar de goederen worden geconsumeerd. Dit fenomeen heeft twee belangrijke oorzaken: de buitengewone snelheid van de communicatie, die niet langer begrensd is door tijd en ruimte, en het relatieve gemak waarmee koopwaar en mensen worden getransporteerd van de ene kant van de wereld naar de andere. Dit heeft een belangrijk gevolg voor het productieproces: de eigendom staat alsmaar verder verwijderd en dikwijls onverschillig tegenover de sociale effecten van de genomen beslissingen. Indien het anderzijds waar is dat globalisatie in zichzelf goed noch slecht is, maar afhangt van de manier waarop ze door de mens wordt gebruikt Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Toespraak, Tot de Pauselijke Academie voor Sociale Wetenschappen (2001) (27 apr 2001), 2, dan moet met klem worden gesteld dat een globalisatie van de beschermende maatregelen, van de minimale basisrechten en van de billijkheid noodzakelijk is.

Document

Naam: COMPENDIUM VAN DE SOCIALE LEER VAN DE KERK
Soort: Pauselijke Raad "Justitia et Pax"
Datum: 26 oktober 2004
Copyrights: © 2004, Libreria Editrice Vaticana
Vert.: vatican.va, Stg. InterKerk, katholiekgezin.nl
Bewerkt: 5 december 2020

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam