• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

In het streven naar "nieuwe vormen van solidariteit" H. Paus Johannes Paulus II, Toespraak, Boodschap voor de deelnemers aan het International Symposium over Arbeid (14 sept 2001), 4 moeten de arbeidersverenigingen zich richten op het op zich nemen van steeds grotere verantwoordelijkheden, niet alleen in het kader van de traditionele mechanismen van herverdeling, maar ook met betrekking tot de productie van welvaart en het scheppen van sociale, politieke en culturele voorwaarden die aan allen die kunnen en willen werken, zal toelaten het recht op arbeid uit te oefenen, in het volle respect voor hun waardigheid als arbeiders. Het geleidelijk aan achterwege laten van het organisatiemodel gebaseerd op gesalarieerde arbeid in de grote ondernemingen, maakt het bovendien opportuun om de normen en systemen van sociale zekerheid, die traditioneel de arbeiders hebben beschermd en hun fundamentele rechten hebben gevrijwaard, bij de tijd te brengen.

Document

Naam: COMPENDIUM VAN DE SOCIALE LEER VAN DE KERK
Soort: Pauselijke Raad "Justitia et Pax"
Datum: 26 oktober 2004
Copyrights: © 2004, Libreria Editrice Vaticana
Vert.: vatican.va, Stg. InterKerk, katholiekgezin.nl
Bewerkt: 5 december 2020

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam