• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Bovenop hun verdedigende en eisende functie, hebben syndicaten de plicht op te treden als een vertegenwoordiging die zowel bij kan dragen tot "een juiste ordening van het economische leven" als aan de opvoeding van het sociale geweten van de arbeiders, zodat zij het gevoel krijgen dat zij, volgens eigen mogelijkheden en aanleg, een actieve rol spelen in de ganse taak van economische en sociale ontwikkeling en in het realiseren van het universeel algemeen welzijn 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk in de wereld van deze tijd, Gaudium et Spes (7 dec 1965), 68. Syndicaten en andere vormen van arbeidsverenigingen moeten samenwerken met andere sociale entiteiten en moeten interesse betonen voor het beheer van de openbare aangelegenheden. Syndicaten hebben de plicht om de politieke macht te beïnvloeden door deze gevoelig te maken voor de problemen van de arbeid en door hem aan te sporen de rechten van de arbeiders te respecteren. Nochtans hebben syndicaten niet de hoedanigheid van "politieke partijen" die strijden voor de macht en ze mogen niet onderworpen zijn aan beslissingen van politieke partijen en evenmin mogen zij in te nauwe verbinding staan met deze politieke partijen. "Indien dit in feite toch het geval is dan verliezen ze gemakkelijk de binding met hun specifieke rol: de verdediging van de rechtmatige rechten van de arbeiders in het kader van het algemeen welzijn van de gehele maatschappij; ze worden dan een instrument voor andere doeleinden" H. Paus Johannes Paulus II, Encycliek, Op de negentigste verjaardag van de encycliek Rerum Novarum, Laborem Exercens (14 sept 1981), 20.

Document

Naam: COMPENDIUM VAN DE SOCIALE LEER VAN DE KERK
Soort: Pauselijke Raad "Justitia et Pax"
Datum: 26 oktober 2004
Copyrights: © 2004, Libreria Editrice Vaticana
Vert.: vatican.va, Stg. InterKerk, katholiekgezin.nl
Bewerkt: 5 december 2020

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam