• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

De sociale leer van de Kerk leert dat relaties in de wereld van de arbeid door samenwerking gekenmerkt moeten zijn: haat en pogingen om de ander te elimineren zijn volledig onaanvaardbaar, namelijk omdat in elk sociaal systeem zowel arbeid als kapitaal onmisbare componenten zijn van het productieproces. In het licht van deze opvatting is de sociale leer van de Kerk "niet van mening dat de syndicaten alleen de weergave van een 'klassenstructuur' van de maatschappij zouden moeten zijn; ze is van oordeel dat ze niet de woordvoerders zouden moeten zijn in een klassenstrijd die het sociale leven onvermijdelijk zou beheersen". H. Paus Johannes Paulus II, Encycliek, Op de negentigste verjaardag van de encycliek Rerum Novarum, Laborem Exercens (14 sept 1981), 20 In feite zijn syndicaten de promotors van de strijd voor de sociale rechtvaardigheid, voor de rechten van de arbeiders in hun specifieke beroepen: "Toch moet die 'strijd' gezien worden als een normale stellingname 'met het oog op' het rechtmatig goed (...) het gaat niet om een 'strijd tegen' anderen". H. Paus Johannes Paulus II, Encycliek, Op de negentigste verjaardag van de encycliek Rerum Novarum, Laborem Exercens (14 sept 1981), 20 Als hoofdzakelijk instrumenten van solidariteit en rechtvaardigheid, mogen de syndicaten geen misbruik maken van de strijdmiddelen; omwille van hun roeping moeten zij de bekoring overwinnen om te geloven dat alle arbeiders leden van het syndicaat zouden moeten zijn; zij moeten in staat zijn tot zelfbestuur en tot het beoordelen van de gevolgen die hun beslissingen zullen hebben voor het algemeen welzijn. Vgl. Catechismus-Compendium, Catechismus van de Katholieke Kerk (15 aug 1997), 2430

Document

Naam: COMPENDIUM VAN DE SOCIALE LEER VAN DE KERK
Soort: Pauselijke Raad "Justitia et Pax"
Datum: 26 oktober 2004
Copyrights: © 2004, Libreria Editrice Vaticana
Vert.: vatican.va, Stg. InterKerk, katholiekgezin.nl
Bewerkt: 5 december 2020

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam