• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Het magisterium erkent de fundamentele rol die syndicaten - die hun bestaansreden vinden in het recht op het vormen van associaties of verenigingen om de vitale belangen van arbeiders die tewerkgesteld zijn in de verschillende beroepen, te verdedigen - hebben gespeeld. Syndicaten "zijn gegroeid uit de strijd van de arbeiders, van de wereld van de arbeiders en vooral van de industriearbeiders die trachtten hun rechtmatige rechten tegenover de ondernemers en de eigenaars van de productiemiddelen te beschermen" H. Paus Johannes Paulus II, Encycliek, Op de negentigste verjaardag van de encycliek Rerum Novarum, Laborem Exercens (14 sept 1981), 20. Syndicale organisaties dragen, door het nastreven van hun specifiek doel in functie van het algemeen welzijn, bij tot de opbouw van de sociale orde en de solidariteit; aldus vormen zij een onontbeerlijk element van het sociale leven. De erkenning van de rechten van de arbeiders is steeds een moeilijk op te lossen probleem geweest omdat zij plaatsvindt in een complex historisch en institutioneel proces dat vandaag nog steeds niet volledig opgelost is. Dit alles maakt het beoefenen van een authentieke solidariteit tussen arbeiders meer dan ooit gepast en noodzakelijk.

Document

Naam: COMPENDIUM VAN DE SOCIALE LEER VAN DE KERK
Soort: Pauselijke Raad "Justitia et Pax"
Datum: 26 oktober 2004
Copyrights: © 2004, Libreria Editrice Vaticana
Vert.: vatican.va, Stg. InterKerk, katholiekgezin.nl
Bewerkt: 5 december 2020

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam