• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Landarbeid verdient een speciale aandacht omwille van de belangrijke sociale, culturele en economische rol die hij blijft spelen in het economische systeem van vele landen, en ook omwille van de talrijke problemen waarmee hij wordt geconfronteerd in de context van een steeds meer geglobaliseerde economie en omwille van zijn groeiend belang voor het bewaren van de natuurlijke omgeving. "In talrijke situaties zijn er dus dringend radicale veranderingen noodzakelijk om de landbouw- en de landbouwers - hun juiste waarde als basis van een gezonde economie, in het geheel van de ontwikkeling van de sociale gemeenschap, terug te geven" H. Paus Johannes Paulus II, Encycliek, Op de negentigste verjaardag van de encycliek Rerum Novarum, Laborem Exercens (14 sept 1981), 21.

De diepgaande en radicale veranderingen die zich op het sociale en culturele vlak voltrekken, met name in de landbouw en in de uitgestrekte rurale wereld, maken dringend een grondige uitdieping van de betekenis van landarbeid in zijn verschillende dimensies noodzakelijk. Dit vormt een belangrijke uitdaging die moet worden beantwoord met een landbouw- en milieupolitiek die in staat is de resten van een bepaalde verouderde opvatting over bijstand te overstijgen en nieuwe perspectieven voor een moderne landbouw te ontwikkelen, die een rol van betekenis kan spelen in het sociale en economische leven.

Document

Naam: COMPENDIUM VAN DE SOCIALE LEER VAN DE KERK
Soort: Pauselijke Raad "Justitia et Pax"
Datum: 26 oktober 2004
Copyrights: © 2004, Libreria Editrice Vaticana
Vert.: vatican.va, Stg. InterKerk, katholiekgezin.nl
Bewerkt: 5 december 2020

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam