• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Om het recht op arbeid te bevorderen, is het vandaag, net zoals ten tijde van Paus Leo XIII - Encycliek
Rerum Novarum
Over kapitaal en arbeid
(15 mei 1891)
, belangrijk dat er "een vrij proces van zelforganisatie van de maatschappij"
H. Paus Johannes Paulus II, Encycliek, Ter gelegenheid van de honderdste verjaardag van de encycliek Rerum Novarum, Centesimus Annus (1 mei 1991), 16 aanwezig is. Men vindt betekenisvolle getuigenissen en voorbeelden van zelforganisaties in de talrijke initiatieven, op het niveau van de ondernemingen en op het sociale niveau, gekenmerkt door vormen van deelname, samenwerking en zelfbestuur die blijk geven van een solidaire bundeling van krachten. Zij bieden zich op de markt aan als een veelsoortige arbeidssector die zich onderscheidt door een speciale aandacht voor de relationele componenten van de geproduceerde goederen en van de diensten die in vele domeinen worden geleverd: onderwijs, bescherming van de gezondheid, sociale basisvoorzieningen en cultuur. De initiatieven van deze zogenaamde "tertiaire sector" vormen een steeds belangrijker wordende gelegenheid voor de ontwikkeling van arbeid en van de economie.

Document

Naam: COMPENDIUM VAN DE SOCIALE LEER VAN DE KERK
Soort: Pauselijke Raad "Justitia et Pax"
Datum: 26 oktober 2004
Copyrights: © 2004, Libreria Editrice Vaticana
Vert.: vatican.va, Stg. InterKerk, katholiekgezin.nl
Bewerkt: 5 december 2020

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam