• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Tewerkstellingsproblemen dagen de verantwoordelijkheid van de staat uit, die de plicht heeft om een actieve werkgelegenheidspolitiek te bevorderen, die het scheppen van werkgelegenheid op het nationaal grondgebied kan aanzwengelen door in functie hiervan de productiewereld te stimuleren. De staat heeft niet zozeer de plicht om rechtstreeks het recht op werk voor alle burgers te garanderen, waardoor heel het economische leven aan strenge tucht zou onderworpen worden en het vrije initiatief van de enkelingen onderdrukt zou worden. De staat heeft veeleer de plicht "om de activiteiten van ondernemingen te begeleiden en om de voorwaarden te scheppen die de werkgelegenheid verzekeren en haar stimuleren waar zij onvoldoende blijkt te zijn, of haar ondersteunen op de ogenblikken van crisis" H. Paus Johannes Paulus II, Encycliek, Ter gelegenheid van de honderdste verjaardag van de encycliek Rerum Novarum, Centesimus Annus (1 mei 1991), 48.

Document

Naam: COMPENDIUM VAN DE SOCIALE LEER VAN DE KERK
Soort: Pauselijke Raad "Justitia et Pax"
Datum: 26 oktober 2004
Copyrights: © 2004, Libreria Editrice Vaticana
Vert.: vatican.va, Stg. InterKerk, katholiekgezin.nl
Bewerkt: 5 december 2020

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam