• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
De planningscapaciteit van een maatschappij die georiënteerd is op het algemeen welzijn en die toekomstgericht is, wordt ook en vooral gemeten aan de arbeidsperspectieven die zij kan bieden. De hoge werkloosheidsgraad, de aanwezigheid van achterhaalde opvoedingssystemen, de blijvende moeilijkheden in het verkrijgen van toegang tot professionele vorming en de arbeidsmarkt, zijn vooral voor talrijke jongeren een belangrijke hindernis op de weg naar menselijke en beroepsmatige vervulling. De werklozen en onder-tewerkgestelden hebben immers te lijden van de diepgaande negatieve gevolgen die dergelijke situatie in een persoon veroorzaakt en zij lopen het gevaar om te worden gemarginaliseerd in de maatschappij en om slachtoffers te worden van sociale uitsluiting Vgl. Catechismus-Compendium, Catechismus van de Katholieke Kerk (15 aug 1997), 2436. In het algemeen is dit een drama dat niet alleen jongeren treft maar ook vrouwen, minder gespecialiseerde arbeiders, gehandicapten, immigranten, ex-gedetineerden, ongeletterden, al diegenen die meer problemen ondervinden om hun plaats in de arbeiderswereld te vinden.

Document

Naam: COMPENDIUM VAN DE SOCIALE LEER VAN DE KERK
Soort: Pauselijke Raad "Justitia et Pax"
Datum: 26 oktober 2004
Copyrights: © 2004, Libreria Editrice Vaticana
Vert.: vatican.va, Stg. InterKerk, katholiekgezin.nl
Bewerkt: 5 december 2020

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam