• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Arbeid is een goed dat aan alle mensen toebehoort en dat ter beschikking moet worden gesteld voor allen die ertoe in staat zijn. "Volledige werkgelegenheid" blijft daarom een verplichte doelstelling voor elk economisch systeem dat gericht is op rechtvaardigheid en het algemeen welzijn. Een maatschappij waarin het recht op arbeid wordt verijdeld of stelselmatig wordt genegeerd, en waarin de economische politiek de arbeiders niet toelaat om bevredigende niveaus van werkgelegenheid te bereiken, kan haar "ethische rechtvaardiging niet vinden noch de sociale vrede verkrijgen" Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Encycliek, Ter gelegenheid van de honderdste verjaardag van de encycliek Rerum Novarum, Centesimus Annus (1 mei 1991), 43 Vgl. Catechismus-Compendium, Catechismus van de Katholieke Kerk (15 aug 1997), 2433. In dit domein wordt een belangrijke rol, en dus ook een specifieke en zware verantwoordelijkheid, toebedeeld aan de "indirecte werkgevers" Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Encycliek, Op de negentigste verjaardag van de encycliek Rerum Novarum, Laborem Exercens (14 sept 1981), 17, dit wil zeggen die subjecten - personen of instanties van verschillende aard - die op nationaal en internationaal niveau in staat zijn om het werkgelegenheidsbeleid en het economisch beleid mee te bepalen.

Document

Naam: COMPENDIUM VAN DE SOCIALE LEER VAN DE KERK
Soort: Pauselijke Raad "Justitia et Pax"
Datum: 26 oktober 2004
Copyrights: © 2004, Libreria Editrice Vaticana
Vert.: vatican.va, Stg. InterKerk, katholiekgezin.nl
Bewerkt: 5 december 2020

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam