• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Privé- en openbare eigendom, evenals de verschillende mechanismen van het economische systeem, moeten georiënteerd zijn op een economie ten dienste van de mens, opdat zij bijdragen tot het realiseren van het principe van de universele bestemming van de goederen. In dit perspectief krijgt de kwestie van het bezit en het gebruik van nieuwe technologieën en kennis - die in onze tijd een andere vorm van eigendom zijn waarvan de betekenis niet minder is dan die van de eigendom van land of kapitaal - een bijzonder belang Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Encycliek, Ter gelegenheid van de honderdste verjaardag van de encycliek Rerum Novarum, Centesimus Annus (1 mei 1991), 32. Net zoals andere goederen hebben deze hulpbronnen een universele bestemming; ook zij moeten worden ingepast in een context van wettelijke normen en sociale reglementeringen die garanderen dat zij zullen worden aangewend in overeenstemming met de criteria van rechtvaardigheid, billijkheid en respect voor de mensenrechten. De nieuwe kennis en technieken kunnen, dankzij hun enorm potentieel, een beslissende bijdrage leveren tot de bevordering van de sociale vooruitgang. Maar indien zij geconcentreerd blijven in de welvarende landen of in de handen van een klein aantal machtige groepen, lopen zij het risico bronnen van werkloosheid te worden en de kloof tussen ontwikkelde en onderontwikkelde landen te vergroten.

Document

Naam: COMPENDIUM VAN DE SOCIALE LEER VAN DE KERK
Soort: Pauselijke Raad "Justitia et Pax"
Datum: 26 oktober 2004
Copyrights: © 2004, Libreria Editrice Vaticana
Vert.: vatican.va, Stg. InterKerk, katholiekgezin.nl
Bewerkt: 5 december 2020

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam