• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
De relatie tussen arbeid en kapitaal komt ook tot uitdrukking wanneer arbeiders deelnemen aan eigendom, beheer en winst. Dit is een al te vaak verwaarloosde eis die integendeel meer in de verf zou moeten worden gezet. "Iedereen kan zich uit hoofde van zijn arbeid volledig beschouwen als mede-eigenaar in het grote werkveld waarin hij zich met allen inzet. Eén van de wegen om tot dit doel te komen zou kunnen zijn de arbeid, in de mate van het mogelijke, te verbinden met het kapitaal en daartoe een aantal intermediaire organismen met economische, sociale en culturele doelstellingen in het leven te roepen. Deze lichamen zouden een daadwerkelijke autonomie ten opzichte van de overheid moeten bezitten. Zij zouden hun specifieke doelstellingen moeten nastreven door loyaal samen te werken en zich te onderwerpen aan de eisen van het algemeen welzijn; ze zouden de vorm en de samenstelling van een levende gemeenschap moeten hebben. Zo zouden hun respectieve leden beschouwd en behandeld worden als personen en gestimuleerd worden om actief deel te nemen aan het leven van die gemeenschap" H. Paus Johannes Paulus II, Encycliek, Op de negentigste verjaardag van de encycliek Rerum Novarum, Laborem Exercens (14 sept 1981), 14. De nieuwe vormen waarin arbeid wordt georganiseerd, waarbij kennis prevaleert boven het loutere bezit van de productiemiddelen, toont concreet aan dat arbeid, omwille van zijn subjectieve karakter, het recht op deelname inhoudt. Het is onontbeerlijk dat men zich hiervan ten zeerste bewust is opdat men de juiste plaats van de arbeid in het productieproces zou kunnen beoordelen, en om de modaliteiten van deelname te vinden die conform zijn aan de subjectiviteit van de arbeid in de particuliere omstandigheden van de verschillende concrete situaties Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk in de wereld van deze tijd, Gaudium et Spes (7 dec 1965), 9.

Document

Naam: COMPENDIUM VAN DE SOCIALE LEER VAN DE KERK
Soort: Pauselijke Raad "Justitia et Pax"
Datum: 26 oktober 2004
Copyrights: © 2004, Libreria Editrice Vaticana
Vert.: vatican.va, Stg. InterKerk, katholiekgezin.nl
Bewerkt: 5 december 2020

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam