• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
In het beschouwen van de relatie tussen arbeid en kapitaal, vooral dan met betrekking tot de indrukwekkende veranderingen in onze moderne tijd, moeten we niet vergeten dat de "voornaamste hulpbron" en de "beslissende factor" H. Paus Johannes Paulus II, Encycliek, Op de negentigste verjaardag van de encycliek Rerum Novarum, Laborem Exercens (14 sept 1981), 32 van de mens de mens zelf is, en dat "de integrale ontwikkeling van de mens in de arbeid (...) de grotere productiviteit en doeltreffendheid van de arbeid zelf" H. Paus Johannes Paulus II, Encycliek, Ter gelegenheid van de honderdste verjaardag van de encycliek Rerum Novarum, Centesimus Annus (1 mei 1991), 43 niet hindert maar veeleer bevordert. In feite ontdekt de wereld van de arbeid steeds meer dat de waarde van "menselijk kapitaal" tot uitdrukking komt in de kennis van de arbeiders, in hun bereidheid om relaties op te bouwen, in hun creativiteit, in hun mogelijkheid om te ondernemen, in hun mogelijkheid om nauwgezet nieuwe situaties aan te pakken, in het samenwerken en in het kunnen nastreven van gemeenschappelijke doelstellingen. Dit betreft typisch persoonlijke eigenschappen, die meer behoren tot het subject van de arbeid dan tot de objectieve, technologische of operationele aspecten van de arbeid zelf. Dit alles houdt een nieuw perspectief in op de relatie tussen arbeid en kapitaal. We kunnen bevestigen dat - in tegenstelling tot wat gebeurde in de vroegere organisatie van de arbeid, waar het subject uiteindelijk eindigde als minder belangrijk dan het object, dan het mechanisch proces - heden de subjectieve dimensie van arbeid ertoe neigt om meer beslissend en belangrijker te zijn dan de objectieve dimensie.

Document

Naam: COMPENDIUM VAN DE SOCIALE LEER VAN DE KERK
Soort: Pauselijke Raad "Justitia et Pax"
Datum: 26 oktober 2004
Copyrights: © 2004, Libreria Editrice Vaticana
Vert.: vatican.va, Stg. InterKerk, katholiekgezin.nl
Bewerkt: 5 december 2020

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam