• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

De sociale leer van de Kerk heeft steeds de nadruk gelegd op de relatie tussen arbeid en kapitaal, door tegelijk de prioriteit van de eerste ten opzichte van de tweede, evenals hun complementariteiten, duidelijk te stellen.

Arbeid bezit een intrinsieke prioriteit ten opzichte van kapitaal: "Dit principe betreft rechtstreeks het proces zelf van de productie waarin de arbeid altijd een eerste daadwerkelijke oorzaak is, terwijl het 'kapitaal' als geheel van de productiemiddelen, slechts een instrument of een instrumentele oorzaak blijft. Dit principe is een evidente waarheid die voortkomt uit gans de historische ervaring van de mens" H. Paus Johannes Paulus II, Encycliek, Op de negentigste verjaardag van de encycliek Rerum Novarum, Laborem Exercens (14 sept 1981), 12. Dit behoort tot "het duurzaam erfgoed van de kerkelijke leer" H. Paus Johannes Paulus II, Encycliek, Op de negentigste verjaardag van de encycliek Rerum Novarum, Laborem Exercens (14 sept 1981), 12.

Er moet een relatie van complementariteit bestaan tussen arbeid en kapitaal: het is de logica zelf van het productieproces dat de noodzaak aantoont van hun wederzijdse doordringing en van de dringende noodzaak om een economisch systeem op te bouwen waarin de oppositie tussen kapitaal en arbeid is overstegen. Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Encycliek, Op de negentigste verjaardag van de encycliek Rerum Novarum, Laborem Exercens (14 sept 1981), 13 In tijden waarin "kapitaal" en de "gesalarieerde arbeid" in de schoot van een minder complex economisch systeem werden gebruikt om met een zekere precisie niet alleen twee productiefactoren maar ook twee concrete sociale klassen aan te duiden, heeft de Kerk bevestigd dat beide in zichzelf legitiem waren Vgl. Paus Pius XI, Encycliek, Over de aanpassing van de sociale orde, Quadragesimo Anno (15 mei 1931), 63-68: "Er kan geen kapitaal zijn zonder arbeid en geen arbeid zonder kapitaal" Paus Leo XIII, Encycliek, Over kapitaal en arbeid, Rerum Novarum (15 mei 1891), 15. Dit is een waarheid die vandaag nog steeds geldt, omdat het absoluut verkeerd is "alleen aan het kapitaal ofwel alleen aan de arbeid het resultaat toe te schrijven, dat door hun samenwerking werd verkregen, en het is volstrekt onrechtvaardig, dat één van hen beide, met voorbijzien van de inbreng van de ander, de opbrengst alleen voor zich opeist" Paus Pius XI, Encycliek, Over de aanpassing van de sociale orde, Quadragesimo Anno (15 mei 1931), 53.

Document

Naam: COMPENDIUM VAN DE SOCIALE LEER VAN DE KERK
Soort: Pauselijke Raad "Justitia et Pax"
Datum: 26 oktober 2004
Copyrights: © 2004, Libreria Editrice Vaticana
Vert.: vatican.va, Stg. InterKerk, katholiekgezin.nl
Bewerkt: 5 december 2020

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam