• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Omwille van zijn subjectieve of persoonlijke karakter is arbeid superieur aan gelijk welke andere factor die verbonden is aan productiviteit; dit principe geldt in het bijzonder voor het kapitaal. De term "kapitaal" heeft vandaag verschillende betekenissen. Soms slaat het op de materiële productiemiddelen in een bepaalde onderneming, soms op de financiële bronnen die worden aangewend om productie te realiseren, of wordt het gebruikt voor operaties op de effectenmarkt. Men kan ook - evenwel op een niet helemaal geëigende manier - spreken van "menselijk kapitaal" om te verwijzen naar menselijke bronnen, namelijk naar de mogelijkheid van de mens zelf om een arbeidsprestatie te leveren, om kennis en creativiteit aan te wenden, om de noden van zijn medewerkers en om de nood aan een wederzijds begrip tussen leden van een organisatie aan te voelen. De term "sociaal kapitaal" wordt ook gebruikt om de capaciteit tot samenwerking van een collectieve groep aan te geven, wat een vrucht is van investeringen in wederzijdse vertrouwensrelaties. Deze verscheidenheid aan betekenissen biedt verder stof tot nadenken over wat de relatie tussen arbeid en kapitaal vandaag zou kunnen betekenen.

Document

Naam: COMPENDIUM VAN DE SOCIALE LEER VAN DE KERK
Soort: Pauselijke Raad "Justitia et Pax"
Datum: 26 oktober 2004
Copyrights: © 2004, Libreria Editrice Vaticana
Vert.: vatican.va, Stg. InterKerk, katholiekgezin.nl
Bewerkt: 5 december 2020

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam