• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

De situatie van een groot aantal kinderen op deze wereld is verre van bevredigend vanwege het gebrek aan gunstige omstandigheden voor hun algemene ontwikkeling ondanks het bestaan van een specifiek internationaal juridisch instrument om hun rechten te beschermen, Vgl. Verenigde Naties, Kinderrechtenverdrag, Conventie over de Rechten van het Kind (20 nov 1989). Dit werd van kracht in 1990 en is door de Heilige Stoel geratificeerd een instrument dat bindend is voor bijna alle leden van de internationale gemeenschap. Deze omstandigheden komen voort uit een gebrek aan gezondheidszorg, voedselvoorziening, weinig of geen mogelijkheid tot het verkrijgen van een minimum aan academische vorming of onvoldoende onderdak. Bovendien blijken enkele ernstige problemen onopgelost: kinderhandel, kinderarbeid, "straatkinderen", het gebruik van kinderen voor de handel in pornografisch materiaal, ook in het gebruik van de modernste meest geavanceerde instrumenten van sociale communicatie. Het is essentieel om zich in te zetten in de strijd, op nationaal en internationaal niveau, tegen schendingen van de waardigheid van jongens en meisjes, die veroorzaakt worden door uitbuiting, pedofilie en andere vormen van geweld, die gericht is tegen de meest weerloze schepselen. Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Boodschap, Wereld Vredes Dag 1996, Bereiden we voor de kinderen een vredige toekomst voor (8 dec 1995), 2-6 Dit zijn misdaden die effectief bestreden moeten worden met adequate preventieve en strafrechtelijke maatregelen door het besliste optreden van de verschillende autoriteiten die zich ermee bezighouden.

Document

Naam: COMPENDIUM VAN DE SOCIALE LEER VAN DE KERK
Soort: Pauselijke Raad "Justitia et Pax"
Datum: 26 oktober 2004
Copyrights: © 2004, Libreria Editrice Vaticana
Vert.: vatican.va, Stg. InterKerk, katholiekgezin.nl
Bewerkt: 5 december 2020

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam