• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Het Sacrament van het Huwelijk neemt de menselijke realiteit van de huwelijksliefde op in al zijn implicaties en "geeft christelijke echtparen en ouders een kracht en inzet om hun roeping als leken te vervullen en daarom 'het rijk Gods te zoeken door zich in te zetten voor tijdelijke zaken en deze te verrichten volgens het plan van God'". H. Paus Johannes Paulus II, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de taken van het christelijk gezin in de wereld van deze tijd, Familiaris Consortio (22 nov 1981), 47. Het aangehaalde citaat is de Dogmatische Constitutie Lumen Gentium van het Tweede Vaticaans Concilie, nr. 31 Op hechte wijze verenigd met de Kerk middels het Sacrament, dat het gezin tot ´huiskerk´ of ´kleine kerk´ maakt, is het christelijke gezin geroepen "een teken van eenheid voor de wereld te zijn en zo zijn profetische rol te spelen door getuige te zijn van het rijk Gods en de vrede van Christus, waarnaar de hele wereld op weg is". H. Paus Johannes Paulus II, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de taken van het christelijk gezin in de wereld van deze tijd, Familiaris Consortio (22 nov 1981), 48 Vgl. Catechismus-Compendium, Catechismus van de Katholieke Kerk (15 aug 1997), 1656-1657.2204

Naastenliefde in het huwelijk, die voortkomt uit de naastenliefde van Christus zelf, die door het Sacrament wordt gegeven, maakt van de echtelieden getuigen van een nieuw sociaal bewustzijn, dat geïnspireerd wordt door het Evangelie en het paasmysterie. De natuurlijke dimensie van hun liefde wordt voortdurend gezuiverd, versterkt en verheven door de sacramentele genade. Op deze manier worden de christelijke echtelieden, behalve dat ze elkaar wederzijds hulp verlenen op hun pad naar de heiligheid, een teken en een instrument van Christus´ liefde in de wereld. Met hun leven zelf zijn ze geroepen getuigen te zijn van en uit te roepen de godsdienstige betekenis van het huwelijk, die door de moderne samenleving steeds moeilijker wordt onderkend, vooral wanneer die samenleving de natuurlijke basis van het instituut huwelijk in een relativistisch perspectief plaatst.

Document

Naam: COMPENDIUM VAN DE SOCIALE LEER VAN DE KERK
Soort: Pauselijke Raad "Justitia et Pax"
Datum: 26 oktober 2004
Copyrights: © 2004, Libreria Editrice Vaticana
Vert.: vatican.va, Stg. InterKerk, katholiekgezin.nl
Bewerkt: 11 mei 2021

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam