• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Verlicht door de uitstraling van de bijbelse boodschap beschouwt de kerk het gezin als de eerste natuurlijke samenleving, met oorspronkelijke rechten, die het gezin eigen zijn en plaatst het in het centrum van het sociale leven. Door het gezin "een ondergeschikte of tweederangs rol te geven en het uit te sluiten van zijn rechtmatige positie in de samenleving, wordt ernstige schade toegebracht aan de authentieke groei van de samenleving als geheel". H. Paus Johannes Paulus II, Brief, Brief aan de Gezinnen - Bij gelegenheid van het Internationaal Jaar van het Gezin, Gratissimam sane (2 feb 1994), 17 Het gezin ontstaat uit de intieme gemeenschap van leven en liefde, gebaseerd op het huwelijk tussen één man en één vrouw. Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk in de wereld van deze tijd, Gaudium et Spes (7 dec 1965), 48 Het bezit een eigen specifieke en sociale dimensie, namelijk het geeft de eerste plaats aan interpersoonlijke relaties: het is de eerste en vitale cel van de samenleving. Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Decreet, Over het lekenapostolaat, Apostolicam Actuositatem (18 nov 1965), 11 Het gezin is een goddelijk instituut, dat aan de basis staat van het leven van de menselijke persoon als het prototype van elke sociale orde.

Document

Naam: COMPENDIUM VAN DE SOCIALE LEER VAN DE KERK
Soort: Pauselijke Raad "Justitia et Pax"
Datum: 26 oktober 2004
Copyrights: © 2004, Libreria Editrice Vaticana
Vert.: vatican.va, Stg. InterKerk, katholiekgezin.nl
Bewerkt: 5 december 2020

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam