• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Het belang en de centraliteit van het gezin met betrekking tot de persoon en de samenleving wordt regelmatig onderstreept door de heilige Schrift: ´Het is niet goed dat de mens alleen is. ´(Gen. 2, 18). Uit de teksten die gaan over de schepping van de mens Vgl. Gen. 1, 26-28 Vgl. Gen. 2, 7-24 komt naar voren hoe – in Gods plan – het echtpaar "de eerste vorm van gemeenschap van personen vormt". 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk in de wereld van deze tijd, Gaudium et Spes (7 dec 1965), 12 Eva is geschapen, net als Adam, als de persoon, die in haar anders-zijn, hem compleet maakt en aanvult Vgl. Gen. 2, 18 om met hem "één vlees" te vormen (Gen. 2, 24) Vgl. Mt. 19, 5-6 . Vgl. Catechismus-Compendium, Catechismus van de Katholieke Kerk (15 aug 1997), 1605 Tegelijkertijd worden zij beiden betrokken in het werk van de voortplanting, waardoor ze medescheppers worden met de Schepper: "Weest vruchtbaar en vermenigvuldigt u en vul de aarde" (Gen. 1, 28). Het gezin wordt in Gods plan voorgesteld als de "eerste plaats van 'menswording´ voor de persoon en de samenleving" en het is de "bakermat van leven en liefde". H. Paus Johannes Paulus II, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de roeping en de zending van de leken in de Kerk, Christifideles laici (30 dec 1988), 40

Document

Naam: COMPENDIUM VAN DE SOCIALE LEER VAN DE KERK
Soort: Pauselijke Raad "Justitia et Pax"
Datum: 26 oktober 2004
Copyrights: © 2004, Libreria Editrice Vaticana
Vert.: vatican.va, Stg. InterKerk, katholiekgezin.nl
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2019, Stg. InterKerk, Schiedam