• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Laten we ons deze vraag stellen: hoe geeft de wereld vrede? Als we aan oorlogen denken dan zien we dat zij gewoonlijk op twee manieren eindigen. Ofwel door de nederlaag van een partij ofwel door vredesakkoorden. We moeten hopen en bidden dat men steeds deze tweede mogelijkheid kiest. We moeten echter vaststellen dat heel de geschiedenis een eindeloze reeks vredesverdragen is die in de volgende oorlogen worden geloochend of gevolgd worden door oorlogen in andere gedaanten of op andere plaatsen. Ook in onze tijd wordt een oorlog “stuksgewijs” uitgevochten volgens scenario’s of werkwijzen die verschillen. Vgl. Paus Franciscus, Homilie, Militaire begraafplaats Redipuglia, Tijdens de H. Mis b.g.v. de 100e verjaardag van het begin van de Eerste Wereldoorlog (13 sept 2014) Vgl. Paus Franciscus, Homilie, Stadio Koševo - Sarajevo (Bosnië-Herzegovina), Vrede is een gave van God (6 juni 2015) Vgl. Paus Franciscus, Toespraak, Sala del Concistoro, Tot de Algemene vergadering van de Pauselijke Raad voor de Wetssteksten (21 feb 2020) We mogen minstens het vermoeden koesteren dat bij een globalisatie op basis van economische en financiële belangen “de vrede” van de enen beantwoordt aan de “oorlog” van de anderen. Dat is zeker niet de vrede van Christus!

Daarentegen, hoe “geeft” de Heer Jezus zijn vrede? We hebben Sint-Paulus horen zeggen dat de vrede van Christus betekent “van twee, een maken” (Ef. 2, 14), vijandschap opruimen en verzoenen. En de weg waarlangs men dit werk van vrede kan doen, is zijn lichaam. Hij verzoent inderdaad alles en sticht vrede door zijn bloed op het kruis, zoals dezelfde Apostel elders Vgl. Kol. 1, 20 zegt

Document

Naam: ZALIGSPREKINGEN 8. - “ZALIG DIE VREDE BRENGEN, WANT ZIJ ZULLEN KINDEREN VAN GOD GENOEMD WORDEN.” (MT. 5, 9)
Catechesereeks over de Zaligsprekingen - Bibliotheek van het Apostolisch Paleis
Soort: Paus Franciscus - Audiëntie
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 15 april 2020
Copyrights: © 2020, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie
Vert. uit het Italiaans: Marcel De Pauw MSC; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 19 mei 2020

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam