• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Tot op heden is de waarheid van de vrede nog altijd op dramatische wijze in gevaar gebracht en ontkend door het terrorisme, dat met zijn dreigementen en zijn misdadige handelingen in staat is de wereld in angst en onzekerheid te houden. Mijn voorgangers Paulus VI en Johannes Paulus II zijn meerdere keren opgetreden, om openlijk op de verschrikkelijke verantwoording van terroristen te wijzen en de onbezonnenheid van hun moordplannen te wijzen. Zulke plannen worden namelijk geïnspireerd door een tragisch en verschrikkelijk nihilisme, dat Paus Johannes Paulus II omschreef met de woorden: "Wie door de uitvoering van terreuraanslagen doodt, toont verachting voor de mensheid en toont hopeloosheid tegenover het leven en de toekomst. Alles kan vanuit dit gezichtspunt worden gehaat en vernietigd." H. Paus Johannes Paulus II, Boodschap, Wereldvredeszondag 2002, Geen vrede zonder gerechtigheid, geen gerechtigheid zonder vergeving (8 dec 2001), 6 Niet alleen het nihilisme, maar ook het religieuze fanatisme, dat vandaag vaak als fundamentalisme wordt betiteld, kan terroristische plannen en handelingen inspireren en voeden. Omdat Paus Johannes Paulus II vanaf het begin het explosieve gevaar bevroedde, die het fanatieke fundamentalisme inhoud, stelde hij het hart aan de kaak en waarschuwde voor de aanmatiging, anderen de eigen overtuigingen met betrekking tot de waarheid met geweld op te dringen, in plaats van haar als een vrij aanbod aan te bieden. Hij schreef: “opleggen wat men als de waarheid beschouwd, is een schending van de menselijke waardigheid en ten diepste ook een schending van God, naar wiens beeld de mens is gemaakt.” H. Paus Johannes Paulus II, Boodschap, Wereldvredeszondag 2002, Geen vrede zonder gerechtigheid, geen gerechtigheid zonder vergeving (8 dec 2001), 6
Goed bezien staan nihilisme en fundamentalisme in een valse verhouding tot de waarheid: de nihilisten ontkennen het bestaan van die waarheid, de fundamentalisten menen dat zij haar met geweld kunnen opleggen.

Hoewel zij een verschillende oorsprong hebben en stammen uit verschillende culturele achtergronden, komen nihilisme en fundamentalisme overeen in een gevaarlijke verachting van de mens en zijn leven en, uiteindelijk, God zelf. Aan de basis van dit gemeenschappelijk tragische resultaat ligt namelijk uiteindelijk de verdraaiing van de volle waarheid over God. Aan de basis van de gemeenschappelijke tragische resultaat staat namelijk uiteindelijk de veerdraaiing van de volle waarheid over God. Het nihilisme ontkent Zijn bestaan en Zijn zorgende aanwezigheid in de geschiedenis; het fanatieke fundamentalisme schendt zijn liefdevolle en barmhartige gelaat en zet daarvoor in de plaats een naar eigen beeld geschapen afgod. Het is te wensen dat men zich bij de analyse van de huidige fenomenen van het terrorisme behalve de politieke en sociale redenen ook de culturele, religieuze en ideologische motieven voor ogen houdt.

Document

Naam: IN DE WAARHEID VAN DE VREDE
Boodschap voor de 39e Wereldvredesdag 2006
Soort: Paus Benedictus XVI - Boodschap
Auteur: Paus Benedictus XVI
Datum: 8 december 2005
Copyrights: © 2005, Libreria Editrice Vaticana
Vert.: Stg. InterKerk, Wassenaar / Katholiek Nieuwsblad, 's Hertogenbosch
Bewerkt: 29 augustus 2016

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
 
|
Pagina delen: 
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2019, Stg. InterKerk, Schiedam