• Database vol kerkelijke documenten
 • Geloofsverdieping
 • Volledig in het Nederlands
 • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

OVER DE FEESTEN VAN PASEN IN DE KATHOLIEKE OOSTERSE KERKEN
Aanwijzingen

Gezien de snelle evolutie van de COVID-19 pandemie, ook in vele landen waar gelovigen van de Oosterse Kerken wonen, nodigt de Congregatie voor de Oosterse Kerken de hoofden van alle Kerken sui iuris uit om normen uit te vaardigen in overeenstemming met de door de burgerlijke autoriteiten vastgestelde maatregelen voor het indammen van de besmetting en om dergelijk gedrag aan te moedigen met de andere christelijke Kerken, Katholiek en niet-Katholiek, die op hetzelfde grondgebied aanwezig zijn.

Gezien de verschillende rituele tradities en de Paasfeesten volgens hun respectievelijke kalenders, is het niet mogelijk om een eenduidige bepaling uit te vaardigen die alle gebruiken die in elke Kerk sui iuris aanwezig zijn, zou dekken.

Toch lijkt het gepast om de volgende aanbevelingen te delen:

 • De feesten moeten strikt worden gehouden op de dagen die zijn voorzien in de liturgische kalender, waarbij die vieringen, die daartoe geschikt zijn, worden uitgezonden of gestreamd, zodat ze door de gelovigen in hun huis kunnen worden gevolgd.
 • Er moet rekening worden gehouden met de aanpassingen die nodig zullen zijn door een beperkte aanwezigheid bij de liturgische dienst. De deelname van het koor en de predikanten die door sommige rituele tradities wordt verwacht, is op dit moment niet mogelijk, wanneer voorzichtigheid geboden is om te voorkomen dat er grote aantallen mensen samenkomen.
 • Die delen van de vieringen die verband houden met een of andere rite buiten de kerk worden weggelaten.
 • Herinner de gelovigen aan de waarde van het persoonlijke en gezinsgebed, dat authentiek kerkelijk gebed is en een belangrijk middel om de inhoud van het geloof tussen de generaties door te geven. Regel ook, en verdeel via de sociale communicatiemiddelen, hulpmiddelen die een volwassene van de familie in staat stellen om de kleintjes de mystagogie van de riten uit te leggen die onder normale omstandigheden in de kerk zouden worden gevierd met de aanwezige gemeente.
 • De rijkdom van de Paasfeesten, van Palmzondag tot Paaszondag, kan ook gevaloriseerd worden door te suggereren dat een deel ervan thuis en in de gezinnen gebeden wordt, met de hulpmiddelen voor deelname die gewoonlijk elk jaar in elke gemeenschap ter beschikking worden gesteld.
 • Priesters die de liturgie niet in hun eentje kunnen vieren, bidden de uren van het officie, vooral de psalmen en de gebeden die geen reactie van het koor en de gelovigen vereisen.
 • In de liturgische viering van de ochtend op Witte Donderdag, vieren sommige Kerken sui iuris de wijding van de Heilige Myron. Deze viering, die in het Oosten niet met deze dag verbonden is, kan naar een andere datum worden verplaatst.
 • Bevorder op Goede Vrijdag het gebruik - alleen of met het gezin - van de kostbare teksten die de oosterse tradities op deze dag voor het gebed rond het kruis en het graf van Christus kent.
 • In de nacht van het Pascha kunnen de families worden uitgenodigd om, waar mogelijk door het feestelijke geluid van de klokken, samen te komen om het Evangelie van de Opstanding te lezen, een lamp aan te steken en wat hymnen of liederen te zingen die typerend zijn voor hun traditie en die de gelovigen vaak in hun geheugen gegrift hebben.
 • Eventuele dopen met Pasen worden uitgesteld tot een andere datum.
 • De bepalingen van het Paus Benedictus XVI - Angelus/Regina Caeli
  Moge ons leven worden verlicht door het mysterie van Christus
  Vierde Zondag van de Veertigdagentijd, Zondag Laetare (Jaar A) - Sint Pietersplein
  (3 april 2011)
  van 19 maart van de Apostolische Penitentiairie blijven geldig. Aangezien veel gelovigen gewend zijn te biechten in de periode voor Pasen en waar dat niet mogelijk is, laten de herders aan de gelovigen het reciteren van enkele van de rijke penitentiaire gebeden uit de oosterse traditie aangeven, om met een geest van berouw te worden voorgedragen.

Met vriendelijke groet,

+ Leonardo Kardinaal Sandri
Prefect

Don Flavio Pace
Onder-Secretaris

Document

Naam: OVER DE FEESTEN VAN PASEN IN DE KATHOLIEKE OOSTERSE KERKEN
Aanwijzingen
Soort: Congregatie voor de Oosterse Kerken
Auteur: Leonardo Kard. Sandri
Datum: 25 maart 2020
Copyrights: © 2020, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie
Werkvertaling, alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 30 april 2020

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen dossiers gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam