• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

De Schrift spreekt over de pijn van armen en onderdrukten die door God gekend en gedeeld wordt. Omdat Hij de kreet van de onderdrukking heeft gehoord die door de kinderen van Israël werd geslaakt - zoals het boek Exodus verhaalt Vgl. Ex. 3, 7-10 - is God neergedaald om zijn volk te bevrijden. Maar de honger en dorst naar gerechtigheid waarvan de Heer ons spreekt is nog dieper dan de geoorloofde behoefte aan menselijke gerechtigheid die ieder mens in het hart draagt.

In dezelfde "Bergrede", iets verder, spreekt Jezus over een gerechtigheid die groter is dan het mensenrecht of de persoonlijke volmaaktheid, wanneer Hij zegt: "Als uw gerechtigheid die van de Schriftgeleerden en de Farizeeën niet ver overtreft, zult gij zeker niet binnengaan in het Rijk der hemelen" (Mt. 5, 20). En dat is de gerechtigheid die van God komt. Vgl. 1 Kor. 1, 30

In de Schrift vinden we een dorst die dieper gaat dan de fysieke dorst. Het gaat om een verlangen vanuit de wortel van ons wezen. Een Psalm zegt: "God, mijn God, naar U blijf ik zoeken, mijn ziel dorst van verlangen naar U, al wat ik ben smacht naar U in een troosteloos dor land zonder water” (Ps. 63, 2). De Kerkvaders spreken over deze rusteloosheid die in het hart van de mens woont. De heilige Augustinus zegt: "Gij hebt ons voor u gemaakt, Heer, en ons hart vindt pas vrede als het in u rust." H. Augustinus, Belijdenissen, Confessiones. 1,1.5 Het gaat om een innerlijke dorst, een innerlijke honger, een rusteloosheid ...

Document

Naam: ZALIGSPREKINGEN 5. - "ZALIG DIE HONGEREN NAAR GERECHTIGHEID" (MT. 5, 6)
Catechesereeks over de Zaligsprekingen - Bibliotheek van het Apostolische Paleis
Soort: Paus Franciscus - Audiƫntie
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 11 maart 2020
Copyrights: © 2020, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie
Vert. uit het Italiaans: Marcel De Pauw MSC; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 12 maart 2020

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam