• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

ZICH STEEDS AAN DE ZIJDE VAN CHRISTUS SCHAREN TEGEN DE ZONDE
Eerste zondag van de Veertigdagentijd - Sint Pietersplein

Beminde broeders en zusters,

Vandaag is de eerste zondag van de Vastentijd, de liturgische tijd van veertig dagen die in de kerk een spiritueel pad van voorbereiding op Pasen vormt. Het gaat hier in feite om het volgen van Jezus, die zich vastberaden richt tot het Kruis, het hoogtepunt van zijn zending ten heil. Als we ons vragen: Waarom de Vastentijd? Waarom het Kruis? Het antwoord luidt in radicale termen zo: omdat het kwaad bestaat, ja de zonde, die volgens de Schrift de oorzaak is van alle kwaad.

Maar deze bewering kan niet als iets vanzelfsprekend worden beschouwd, en het woord "zonde" zelf wordt door velen niet aanvaard, omdat het een godsdienstige visie op de wereld en de mens veronderstelt. Dat is feitelijk waar: als God uit de horizon van de wereld wordt verwijderd, kan men niet over zonde spreken. Net zoals wanneer de zon ondergaat, de schaduwen verdwijnen –de schaduw verschijnt alleen als er zon is–, betekent op dezelfde manier de eclips van God noodzakelijkerwijs de eclips van zonde. Om deze reden wordt het zondebesef –dat iets anders is dan het "schuldgevoel", zoals de psychologie dat begrijpt–, bereikt door de betekenis van God opnieuw te ontdekken. Dit wordt uitgedrukt door de Psalm Miserere, toegeschreven aan koning David bij gelegenheid van zijn dubbele zonde van overspel en moord: “tegen U, U alleen –zegt David tegen God– was mijn zonde” (Ps. 51, 6).

In het aangezicht van het morele kwaad is Gods houding om zonde te weerstreven en de zondaar te redden. God verdraagt geen kwaad, want Hij is liefde, gerechtigheid, trouw; en juist om deze reden wil Hij de dood van de zondaar niet, maar dat hij zich bekeert en leeft. Om de mensheid te redden komt God tussenbeide: wij zien dat in de hele geschiedenis van het Joodse volk, vanaf de bevrijding van Egypte. God is vastbesloten om zijn kinderen van de slavernij te bevrijden om hen naar de vrijheid te leiden. En de meest ernstige en diepgaande slavernij is precies die van zonde. Om deze reden heeft God zijn Zoon naar de wereld gezonden: om de mensen te bevrijden van Satans heerschappij, "oorsprong en oorzaak van alle zonde." Hij zond Hem naar ons sterfelijk vlees om een ??slachtoffer van verzoening te worden door voor ons aan het kruis te sterven. Tegen dit plan van definitieve en universele redding heeft de duivel zich met al zijn macht verzet, zoals met name blijkt uit het Evangelie van de bekoringen van Jezus in de woestijn, dat elk jaar op de eerste zondag van de Vastentijd wordt verkondigd. In feite betekent het betreden van deze liturgische periode telkenmale zich aan de zijde van Christus scharen tegen de zonde om –als mensen of als Kerk– het geestelijke gevecht tegen de geest van het kwaad aan te gaan. Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten, Editio typica tertio emendata 2002/2008, Missale Romanum (6 okt 2008). Aswoensdag, collecta gebed

Om deze reden doen we een beroep op de moederlijke hulp van de allerheiligste Maria voor de reis van Vasten die zojuist is begonnen, zodat deze vol vruchten van bekering is.

Ik vraag om een speciale in uw gebed mijzelf en mijn medewerkers in de Romeinse Curie te gedenken, nu we vanmiddag de week van spirituele oefeningen zullen beginnen.

Document

Naam: ZICH STEEDS AAN DE ZIJDE VAN CHRISTUS SCHAREN TEGEN DE ZONDE
Eerste zondag van de Veertigdagentijd - Sint Pietersplein
Soort: Paus Benedictus XVI - Angelus/Regina Caeli
Auteur: Paus Benedictus XVI
Datum: 13 maart 2011
Copyrights: © 2011, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie
© 2020, Vert. uit de Spaanse vert.: W.J.G.A. Veth pr,; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 29 februari 2020

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen dossiers gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam