• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Dierbare broeders en zusters,

Veertig jaar geleden werd het Tweede Vaticaans Oecumenisch Concilie afgesloten, een Concilie met een schat aan onderricht dat vele gebieden van het kerkelijk leven beslaat. Met name de pastorale Constitutie ‘2e Vaticaans Concilie - Constitutie
Gaudium et Spes
Over de Kerk in de wereld van deze tijd
(7 december 1965)
’ bood een zorgvuldige analyse van de complexiteit van de huidige wereld en zocht naar de meest geschikte manieren om de boodschap van het evangelie over te brengen aan de mannen en vrouwen van nu. Met dat doel onderzochten de concilievaders, daartoe opgeroepen door de zalige Johannes XXIII, de tekenen des tijds en interpreteerden die in het licht van het evangelie, om zo de nieuwe generaties de mogelijkheid te bieden adequaat te reageren op de eeuwige vragen over dit leven en het toekomstige leven en over rechtvaardige sociale verhoudingen. Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk in de wereld van deze tijd, Gaudium et Spes (7 dec 1965), 4 Eén van de herkenbare tekenen van deze tijd is ongetwijfeld migratie, een fenomeen waarvan men kan zeggen dat het in de achter ons liggende eeuw structurele vormen heeft aangenomen en een belangrijke factor is geworden in de wereldwijde arbeidsmarkt, onder meer als gevolg van de enorme drijfkracht van de globalisering. Er spelen bij dit ‘teken des tijds’ natuurlijk verschillende factoren een rol. Er bestaat nationale en internationale migratie, gedwongen en vrijwillige migratie, legale en illegale migratie, die ook gebukt gaat onder de gesel van de handel in mensen. Ook moet niet de categorie worden vergeten van de buitenlandse studenten, waarvan het aantal over heel de wereld elk jaar verder toeneemt.

Document

Naam: MIGRATIE: EEN TEKEN DES TIJDS
Boodschap voor de 92e Werelddag voor Migranten en Vluchtelingen
Soort: Paus Benedictus XVI - Boodschap
Auteur: Paus Benedictus XVI
Datum: 18 oktober 2005
Copyrights: © 2005, Libreria Editrice Vaticana
Vert.: rkkerk.nl
Vert.: drs. P.C. de Die
Nummering van de redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam