• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Het thema dat in uw plenaire vergadering wordt bestudeerd, volgt ook in die richting, door erop te wijzen dat het strafrecht ook een pastoraal instrument is en als zodanig moet worden beschouwd en aanvaard. De bisschop moet zich er steeds meer van bewust zijn dat hij in zijn Kerk, waarvan hij als herder en hoofd is aangesteld, daarom ook rechter is te midden van de gelovigen die hem zijn toevertrouwd. Maar de rol van rechter heeft altijd een pastoraal stempel in die zin dat het gericht is op gemeenschap tussen de leden van het Volk van God. Dit is wat in de huidige Wetboek
Codex Iuris Canonici
Codex van het Canonieke recht
(25 januari 1983)
wordt voorgeschreven: wanneer de Ordinaris heeft vastgesteld dat het op andere manieren, gedicteerd door pastorale bezorgdheid, niet mogelijk is geweest om voldoende schadeloosstelling te krijgen voor een onrecht, om de rechtvaardigheid te herstellen of om de schuldige tot verbetering te brengen, alleen dan moet hij de gerechtelijke of administratieve procedure in gang zetten om de straffen op te leggen of te verklaren die passend zijn voor het doel. Vgl. Wetboek, Codex van het Canonieke recht, Codex Iuris Canonici (25 jan 1983), 1341 Hieruit kan worden afgeleid dat de strafrechtelijke sanctie altijd de extrema ratio, de uiterste remedie is die wordt aangewend wanneer alle andere mogelijke manieren om naleving van de regelgeving te bereiken ondoeltreffend zijn gebleken.

In tegenstelling tot waarin de staatswetgever voorziet, heeft de canonieke straf altijd een pastorale betekenis en streeft niet alleen een functie van respect voor de wet na, maar ook schadeloosstelling en vooral het welzijn van de schuldige zelf. Het doel van schadeloosstelling is om, voor zover mogelijk, de omstandigheden te herstellen die voorafgingen aan de schending die de gemeenschap verstoorde. Elke misdaad treft immers de hele Kerk, wiens gemeenschap is geschonden door degenen die haar opzettelijk aanvallen met hun eigen gedrag. Het doel van het herstel van het individu benadrukt dat canonieke bestraffing niet louter een dwangmaatregel is, maar een duidelijk genezend karakter heeft. Uiteindelijk is het een positief middel voor de verwezenlijking van het Koninkrijk, voor de wederopbouw van het recht in de gemeenschap van gelovigen, die geroepen zijn tot persoonlijke en gemeenschappelijke heiliging.

Document

Naam: TOT DE ALGEMENE VERGADERING VAN DE PAUSELIJKE RAAD VOOR DE WETSSTEKSTEN
Sala del Concistoro
Soort: Paus Franciscus - Toespraak
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 21 februari 2020
Copyrights: © 2020, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie
Vert. vanuit Engelstalige versie: dhr. W. van Winden
Alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 15 juli 2021

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam