• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

De Pauselijke Raad voor de Interpretatie van Wetsteksten verbindt zich er via verschillende initiatieven ook toe om zijn hulp te bieden aan de Herders van de particuliere Kerken en de bisschoppenconferenties voor de juiste interpretatie en toepassing van de wet; meer in het algemeen, in het verspreiden van kennis en aandacht ervoor. Het is noodzakelijk om de ware betekenis van het recht in de Kerk, het Mystieke Lichaam van Christus, opnieuw te verwerven en te verdiepen, waar het Woord van God en de Sacramenten de leidende rol hebben, terwijl de juridische norm een noodzakelijke maar ondergeschikte rol speelt in de dienstbaarheid aan de geloofsgemeenschap. In dit verband komt het goed van pas dat het Dicasterie ertoe bijdraagt de mensen te doen nadenken over een echte rechtsvorming in de Kerk, waardoor ze inzicht krijgen in de pastorale aard van het kerkelijk recht, dat altijd de salus animarum voor ogen heeft Wetboek, Codex van het Canonieke recht, Codex Iuris Canonici (25 jan 1983), 1752, en dat noodzakelijk is voor gehoorzaamheid aan de deugd van rechtvaardigheid, die altijd moet worden bevestigd en gegarandeerd.

Vanuit dit perspectief is de uitnodiging van Benedictus XVI in zijn Paus Benedictus XVI - Brief
Aan de seminaristen
(18 oktober 2010)
zeer actueel en geldig voor alle gelovigen: “Maar je zult ook moeten leren het kerkelijk recht te begrijpen en – ja, zelfs – ervan te houden, te waarderen hoe noodzakelijk het is en de praktische toepassingen ervan op waarde te schatten: een samenleving zonder wet zou een samenleving zonder rechten zijn. De wet is de voorwaarde voor de liefde” Paus Benedictus XVI, Brief, Aan de seminaristen (18 okt 2010), 5 Het bekendmaken en toepassen van de wetten van de Kerk is geen belemmering voor de veronderstelde pastorale "doeltreffendheid" van degenen die problemen willen oplossen zonder de wet, maar eerder een garantie voor het zoeken naar oplossingen die niet willekeurig zijn, maar in plaats daarvan echt rechtvaardig en , dus echt pastoraal. Door willekeurige oplossingen te vermijden, wordt de wet een geldig bolwerk ter verdediging van de minsten en de armen, een beschermend schild voor degenen die het risico lopen het slachtoffer te worden van de machtigen. We zien vandaag in deze context van een stukje bij beetje uitgevochten wereldoorlog, we zien het gebrek aan wet, altijd. Dictaturen worden geboren en groeien zonder wet. In de kerk kan dit niet gebeuren.

Document

Naam: TOT DE ALGEMENE VERGADERING VAN DE PAUSELIJKE RAAD VOOR DE WETSSTEKSTEN
Sala del Concistoro
Soort: Paus Franciscus - Toespraak
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 21 februari 2020
Copyrights: © 2020, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie
Vert. vanuit Engelstalige versie: dhr. W. van Winden
Alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 15 juli 2021

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam