• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Besluit

De normen die in deze Verklaring zijn vervat, gaan uit van de intense zorg de mensen hulp te bieden volgens het plan van de Schepper. Als van de ene kant het leven beschouwd moet worden als een gave van God, van de andere kant kan evenwel de dood niet vermeden worden; het is derhalve noodzakelijk dat wij, zonder het uur van de dood te verhaasten, die dood toch ontvangen in het volle bewustzijn van onze verantwoordelijkheid en met alle waardigheid. Want de dood maakt wel een eind aan dit aardse leven, maar tegelijkertijd opent hij ook de poort naar het onsterfelijk leven. Daarom moeten alle mensen zich op de juiste wijze op deze gebeurtenis voorbereiden in het licht van de menselijke waarden, en nog veel meer moeten de christenen dat doen, geleid als zij worden door het licht van het geloof.

Wat degenen betreft die in openbare gezondheidsdienst zijn, mogen zij voorzeker niets nalaten om heel de ervaring van hun ambt te besteden aan het welzijn van de zieken en stervenden; zij zullen er echter aan denken dat zij hun nog een andere troost verschuldigd zijn, en wel een die veel noodzakelijker is, namelijk een onmetelijke goedheid en een innige liefde. Een dergelijke dienst die aan de mensen wordt bewezen, wordt ook aan Christus de Heer zelf bewezen, die gezegd heeft: 'Al wat gij gedaan hebt voor een dezer geringsten van mijn broeders, hebt gij voor Mij gedaan' (Mt. 25, 40).

Nadat deze Verklaring in een gewone vergadering van deze Heilige Congregatie was besproken, heeft Paus Johannes Paulus II haar tijdens een audiëntie aan ondergetekende kardinaal prefect verleend, goedgekeurd en bevolen te publiceren.

Rome, vanuit de gebouwen van de Heilige Congregatie voor de Geloofsleer, 5 mei 1980.

FRANCISCUS Kard. SEPER
Prefect

+ Fr. Hieronymus Hamer o.p.
Titulair aartsbisschop van Lorium Secretaris

Document

Naam: IURA ET BONA
Verklaring over euthanasie
Soort: Congregatie voor de Geloofsleer
Auteur: Franjo Kardinaal Seper
Datum: 5 mei 1980
Copyrights: © 1980, Archief van Kerken, 35e jrg, pag. 801-807
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam