• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
De waarde van het menselijk leven

Het menselijk leven is het fundament van alle goederen en tevens de noodzakelijke bron en voorwaarde van iedere menselijke activiteit en van de sociale gemeenschap. Als het grootste deel van de mensen het leven al voor een heilige zaak houdt en toegeeft dat niemand er vrij over kan beschikken, dan vermogen de gelovige christenen er nog iets voortreffelijkers in te zien, namelijk een gave van Gods liefde, die men moet bewaren en vruchtbaar maken. Vanuit deze tweede beschouwing kan men de volgende conclusies trekken:

  1. Niemand kan een aanslag plegen op het leven van een onschuldige zonder in verzet te komen met de liefde van God jegens deze, zonder een onverliesbaar en onvervreemdbaar fundamenteel recht te schenden en dus een zwaar misdrijf te begaan.
  2. Iedere mens moet zijn leven leiden volgens Gods plan. Het wordt hem toevertrouwd als een goed dat reeds hier op aarde vrucht moet dragen, maar waarvan de volle en absolute voleinding pas in het eeuwige leven te verwachten is.
  3. De vrijwillig toegebrachte dood of zelfmoord is derhalve een misdrijf evenals moord; want een dergelijke menselijke handeling moet beschouwd worden als een verwerping van de hoogste macht van God en van zijn liefdesplan. Zelfmoord is bovendien dikwijls ook een afwijzing van de liefde jegens zichzelf, een ontkenning van het natuurlijke instinct om te leven, een vlucht voor de plichten van rechtvaardigheid en liefde die men hetzij de naaste hetzij de verschillende gemeenschappen hetzij de algemene mensengemeenschap verschuldigd is - ofschoon er soms, zoals iedereen weet, geestestoestanden voorkomen die de schuld verminderen of zelfs helemaal kunnen wegnemen.
    Van zelfmoord moet echter het levensoffer goed onderscheiden worden waardoor iemand om een verheven reden - zoals bijvoorbeeld de eer van God, het heil van de zielen of de dienst aan zijn medebroeders - zijn leven laat of op het spel zet Vgl. Joh. 15, 14 .

Document

Naam: IURA ET BONA
Verklaring over euthanasie
Soort: Congregatie voor de Geloofsleer
Auteur: Franjo Kardinaal Seper
Datum: 5 mei 1980
Copyrights: © 1980, Archief van Kerken, 35e jrg, pag. 801-807
Bewerkt: 29 november 2017

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
 
|
Pagina delen: 
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2019, Stg. InterKerk, Schiedam