• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

DE CHRISTENEN, ZOUT EN LICHT VOOR DE WERELD
5e Zondag door het Jaar (Jaar A) - Sint Pietersplein

Beminde broeders en zusters!

In het Evangelie van deze zondag zegt de Heer Jezus tot zijn discipelen: “Gij zijt het zout der aarde ... gij zijt het licht der wereld” (Mt. 5, 13.14). Middels deze betekenisvolle beelden wil Hij de betekenis van zijn missie en zijn getuigenis overbrengen. Zout roept in de cultuur van het Midden-Oosten diverse waarden op, zoals verbond, de solidariteit, het leven en de wijsheid. Het licht is het eerste werk van de scheppende God en is bron van leven; het Woord van God zelf wordt vergeleken met licht, zoals de psalmist verkondigt: «Een lamp voor mijn voet is uw woord, een schijnend licht op mijn pad» (Ps. 119, 105). En wederom in de Liturgie van vandaag, de profeet Jesaja “Als gij de hongerige aanbiedt wat gij voor uzelf verlangt en de onderdrukte met voedsel verzadigt, dan zal uw licht in de duisternis opgaan, uw nacht als de heldere middag zijn” (Jes. 58, 10). De wijsheid neemt in zich de weldadige effecten op van het zout en van het licht op: feitelijk zijn de volgelingen van de Heer geroepen om de wereld een nieuwe “smaak” te geven en te bewaren voor het bederf, met de wijsheid van God, die volledig het gelaat van de Zoon belicht, omdat Hij het “ware licht is dat elke mens verlicht” (Joh. 1, 9). Christenen kunnen verenigd met Hem het licht van Gods liefde verspreiden, waarachtige wijsheid die zin geeft aan het bestaan ??en handelen van de mensen, temidden van de duisternis van de onverschilligheid en het egoïsme.

Op 11 februari, de gedachtenis van de Heilige Maagd van Lourdes, zullen we de Werelddag van de zieken vieren. Dit is een geschikte gelegenheid om na te denken, te bidden en de ontvankelijkheid van kerkelijke gemeenschappen en de maatschappij te vergroten voor de zieke broeders en zusters. In de Boodschap voor deze dag, geïnspireerd op een zin uit de eerste Brief van Petrus: “Door zijn striemen zijt gij genezen” (1 Pt. 2, 24), nodig ik allen uit Jezus te beschouwen, de Zoon van God, die leed, stierf, maar die verrezen is. God verzet zich radicaal tegen de overmacht van het kwaad. De Heer draagt zorg voor de mens in elke situatie, deelt in het lijden en opent het hart voor de hoop. Ik dring er daarom bij alle gezondheidswerkers op aan in de patiënt niet alleen een lichaam te herkennen dat wordt gekenmerkt door kwetsbaarheid, maar in de eerste plaats een persoon aan wie alle solidariteit moet worden geschonken en passende en competente antwoorden te bieden. In deze context herinner ik er ook aan dat we in Italië vandaag de “Dag voor het leven” vieren. Ik hoop dat iedereen zich ervoor inzet om de cultuur van het leven te laten groeien, om in elke omstandigheid de waarde van de mens centraal te stellen. Volgens het geloof en de rede is de waardigheid van de persoon niet herleidbaar tot zijn vermogens of tot de capaciteiten die hij kan manifesteren, en daarom vermindert deze niet wanneer de persoon zelf zwak, gehandicapt en hulpbehoevend is.

Beste broeders en zusters, laten we een beroep doen op de voorspraak van de maagd Maria, zodat ouders, grootouders, leraren, priesters en degenen die in het onderwijs werken de jonge generaties kunnen vormen in de wijsheid van het hart, zodat ze geraken tot de volheid van het leven.

Na het bidden van het Angelus

Momenteel volg ik met aandacht de delicate situatie van de geliefde Egyptische natie. Ik vraag God dat dit land, gezegend door de aanwezigheid van de Heilige Familie, de rust en vreedzame coëxistentie hervindt, in de gemeenschappelijke toewijding aan het algemeen welzijn.

Ik groet hartelijk de delegaties van de Faculteiten voor Geneeskunde en Chirurgie van de Universiteit van Rome, vergezeld door de kardinaal vicaris, bij gelegenheid van het congres dat wordt georganiseerd door de afdelingen Gynaecologie en Verloskunde over het thema van de gezondheidszorg tijdens de zwangerschap. Wanneer wetenschappelijk en technologisch onderzoek wordt geleid door authentieke ethische waarden, dan is het mogelijk om geschikte oplossingen te vinden voor de opvang van het ontluikend leven en voor de bevordering van het moederschap. Ik hoop dat de nieuwe generaties van gezondheidswerkers dragers mogen zijn van een hernieuwde cultuur van het leven.

[In het Spaans zei hij]

Ik groet van harte de Spaanstalige pelgrims die deelnemen aan dit Maria-gebed, in het bijzonder de groepen van de parochies van Cristo Rey, Zamora, de Verrijzenis van de Heer, uit Segovia en Santa Joaquina de Vedruna, uit Barcelona. Met de liturgie van vandaag nodig ik allen uit om een weerspiegeling van Gods liefde te zijn door middel van goede werken, en zo licht van de wereld en zout van de aarde te zijn, dat in allen de horizon te inspireren van de ware bestaansreden en de allerhoogste hoop die Christus op aarde heeft gebracht.

Moge de Maagd Maria u beschermen en u begeleiden op het pad van het geloof. Gezegende zondag.

Document

Naam: DE CHRISTENEN, ZOUT EN LICHT VOOR DE WERELD
5e Zondag door het Jaar (Jaar A) - Sint Pietersplein
Soort: Paus Benedictus XVI - Angelus/Regina Caeli
Auteur: Paus Benedictus XVI
Datum: 6 februari 2011
Copyrights: © 2011, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie
© 2020, Vert. uit de Spaanse vert.: W.J.G.A. Veth pr,; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 14 februari 2020

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen dossiers gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam