• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Maar er is aan het mysterie van de Godsliefde nog een andere kant: aan de liefde van God jegens de Christen hoort de liefde van de Christen jegens God te beantwoorden. In deze twee betekenissen duidt de Godsliefde (eus├ębeia) precies op die levenswijze waarin de Christen de Vaderlijke liefde van God beantwoordt met een liefde die kinderen eigen is.

Ook volgens deze betekenis kunnen we met de heilige Paulus zeggen: "Groot is het mysterie van de Godsliefde". Immers, ook in deze betekenis gaat de Godsliefde, die bekering en verzoening bewerkt, tegen de ongerechtigheid en de zonde in. Ook hier vormen de wezenlijke dimensies van het Christusmysterie de eigenlijke inhoud van de Godsliefde, in zoverre de Christen dit mysterie aanvaardt, het beschouwt en er de geestelijke kracht uit put die nodig is om een leven te leiden volgens het Evangelie. Ook hier gelden de woorden: "Wie uit God geboren is, zondigt niet", maar nu ligt er een gebiedende kracht in die woorden: door het mysterie van Christus als door een innerlijke bron van geestelijke kracht gesterkt, wordt de Christen vermaand niet te zondigen, ja ontvangt hij zelfs het gebod om niet te zondigen, om zich "in het huis Gods, dat is: in de Kerk van de levende God" (1 Tim. 3, 15) waardig te gedragen, omdat hij een kind van God is.

Document

Naam: RECONCILIATIO ET PAENITENTIA
Over de verzoening en boete in de zending van de Kerk in deze tijd
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 2 december 1984
Copyrights: © 1985, Stg. Verkondiging, Roermond; nr. 13
Vert.: Chr. v. Buijtenen S.J.
Bewerkt: 4 december 2020

Opties

Internetadres
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam