• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
   Dit is een werkvertaling

In het Amazonegebied zijn er gemeenschappen die zichzelf in stand hebben gehouden en het geloof lange tijd hebben overgedragen zonder dat er een priester aan voorbij is gegaan, zelfs decennialang. Dit gebeurde dankzij de aanwezigheid van sterke en vrijgevige vrouwen: doopsters, catechisten, gebedleidsters, missionarissen, zeker geroepen en ontroerd door de Heilige Geest. Eeuwenlang hebben vrouwen de kerk op die plaatsen in leven gehouden door hun opmerkelijke toewijding en diep geloof. Sommigen van hen, die tijdens de synode het woord voerden, hebben ons diep ontroerd met hun getuigenis.

Dat roept ons op onze visie te verbreden, zodat we ons begrip van de Kerk niet beperken tot haar functionele structuren. Een dergelijk reductionisme zou ons ertoe brengen te geloven dat vrouwen een grotere status en deelname aan de kerk alleen krijgen toegekend als zij tot de gewijde ambten zouden worden toegelaten. Maar die benadering zou in feite onze visie vernauwen; het zou leiden tot het clericaliseren van vrouwen, het verminderen van de grote waarde van wat ze al hebben bereikt, en zou hun onmisbare bijdrage op subtiele wijze minder effectief maken.

Jezus Christus wordt voorgesteld als de Echtgenoot van de gemeenschap die de Eucharistie viert, door middel van de figuur van een man die de Eucharistie voorzit als een teken van de ene Priester. Deze dialoog tussen de Bruidegom en de bruid, die opstaat in aanbidding en de gemeenschap heiligt, mag ons niet beperken tot een gedeeltelijke benadering van de macht in de Kerk. De Heer koos ervoor om zijn kracht en zijn liefde te onthullen door middel van twee menselijke gezichten: het gezicht van zijn goddelijke Zoon die mens werd en het gezicht van een schepsel, een vrouw, Maria. De vrouwen leveren hun bijdrage aan de Kerk op een manier die de hunne is, door de tedere kracht van Maria, de Moeder, te laten zien. We beperken ons dus niet tot een functionele benadering, maar treden binnen in de diepste structuur van de Kerk. Op deze manier zullen we ons fundamenteel realiseren waarom de Kerk zonder vrouwen uiteenvalt en hoeveel gemeenschappen in het Amazonegebied zouden zijn ingestort, als de vrouwen er niet waren geweest om hen te ondersteunen, bij elkaar te houden en voor hen te zorgen. Dit toont het soort macht dat typisch voor hen is.

We moeten die eenvoudige en ongecompliceerde gaven die vrouwen in het Amazonegebied in staat stelden een zo actieve rol in de samenleving te spelen, blijven aanmoedigen, ook al worden de gemeenschappen nu geconfronteerd met vele nieuwe en ongekende bedreigingen. De huidige situatie vereist dat we de opkomst van andere vormen van dienstverlening en charisma's die eigen zijn aan vrouwen en inspelen op de specifieke behoeften van de volkeren van het Amazonegebied op dit moment in de geschiedenis, aanmoedigen.

In een synodale kerk zouden de vrouwen die in feite een centrale rol spelen in de gemeenschappen van het Amazonegebied, toegang moeten hebben tot functies, waaronder kerkelijke diensten, die geen Heilige Wijding inhouden en die beter de rol kunnen aangeven die de hunne is. Hierbij moet worden opgemerkt dat deze diensten stabiliteit, publieke erkenning en een opdracht van de bisschop met zich meebrengen. Hierdoor zouden vrouwen ook een reële en effectieve impact kunnen hebben op de organisatie, de belangrijkste beslissingen en de richting van de gemeenschappen, terwijl ze dat blijven doen op een manier die hun vrouwelijkheid weerspiegelt.

Document

Naam: QUERIDA AMAZONIA
Geliefde Amazone
Soort: Paus Franciscus - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 2 februari 2020
Copyrights: © 2020, Libreria Editrice Vaticana /Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie
Voorlopige gedeeltelijke werkvertaling vanuit het Spaans: redactie
Teksten worden verder bewerkt en notenapparaat aangevuld
Bewerkt: 6 augustus 2021

Opties

Internetadres
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam