• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
   Dit is een werkvertaling

De Eucharistie is tegelijkertijd het grote sacrament dat de eenheid van de Kerk betekent en realiseert Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk, Lumen Gentium (21 nov 1964), 3 en wordt gevierd

"omdat wij van vreemden, verspreid en onverschillig voor elkaar, verenigd, gelijkwaardig en vrienden worden". H. Paus Paulus VI, Homilie, Op het Hoogfeest van het Heilig Lichaam en Bloed van Christus (17 juni 1965)

Wie de Eucharistie voorzit, moet zorgen voor de gemeenschap, die geen verarmde eenheid is, maar die de veelvuldige rijkdom aan gaven en charismatische gaven die de Geest in de gemeenschap schenkt, verwelkomt.

Daarom vereist de Eucharistieviering, als bron en als hoogtepunt, dat deze veelvormige rijkdom wordt ontwikkeld. Er is behoefte aan priesters, maar dit sluit niet uit dat gewoonlijk permanente diakens - die veel meer in het Amazonegebied zouden moeten zijn -, religieuze vrouwen en leken zelf belangrijke verantwoordelijkheden op zich nemen voor de groei van de gemeenschappen en dat zij door middel van adequate begeleiding volwassen worden in de uitoefening van deze functies.

Het gaat er dus niet alleen om een grotere aanwezigheid van gewijde ambtsdragers aan te moedigen die de Eucharistieviering kunnen vieren. Dit zou een zeer beperkt doel zijn als we niet ook zouden proberen een nieuw leven in de gemeenschappen op te bouwen. We moeten de ontmoeting met het Woord en de rijping in heiligheid bevorderen door middel van verschillende lekendiensten, die een rijpingsproces - Bijbels, leerstellig, geestelijk en praktisch - en verschillende wegen van voortdurende vorming veronderstellen.

Een Kerk met Amazone-gezichten vereist de stabiele aanwezigheid van volwassen en gezaghebbende lekenleiders Wetboek, Codex van het Canonieke recht, Codex Iuris Canonici (25 jan 1983), 517. § 2: Het is mogelijk, gezien de schaarsheid van de priesters, dat de bisschop "aan een diaken of een andere persoon die niet getekend is met het priesterlijk merkteken, of aan een gemeenschap van personen, dient hij een priester aan te stellen die, voorzien van de machten en bevoegdheden van een pastoor, leiding geeft aan de pastorale zorg". N.v.d.r: nootnummer 136 in de oorspronkelijke versie die talen, culturen, geestelijke ervaring en de manier van leven in gemeenschappen op verschillende plaatsen kennen, terwijl ze ruimte laten voor de veelheid aan gaven die de Heilige Geest in allen zaait. In feite heeft de Geest, daar waar er een bijzondere behoefte is, al charismatische gaven uitgestort om er een antwoord op te geven. Dit vereist in de Kerk een vermogen om wegen te openen naar de vrijmoedigheid van de Geest, om vertrouwen te hebben en concreet de ontwikkeling van een eigen, uitgesproken seculiere kerkelijke cultuur mogelijk te maken. De uitdagingen van het Amazonegebied vereisen een bijzondere inspanning van de Kerk om een capillaire aanwezigheid te bereiken die alleen mogelijk is door een doortastend optreden van leken.

Veel Godgewijde personen hebben hun energie en een groot deel van hun leven besteed aan het Koninkrijk van God in het Amazonegebied. Het Godgewijde leven, dat in staat is tot dialoog, synthese, incarnatie en profetie, neemt een bijzondere plaats in in deze meervoudige en harmonieuze configuratie van de Amazonekerk. Het ontbreekt echter aan een nieuwe inspanning van inculturatie, die creativiteit, missionaire durf, gevoeligheid en de bijzondere kracht van het gemeenschapsleven tot stand brengt.

De basisgemeenschappen, toen ze in staat waren de verdediging van sociale rechten te integreren met missionaire proclamatie en spiritualiteit, waren ware ervaringen van synodaliteit in de evangelische reis van de Kerk in het Amazonegebied. Vaak

"hebben ze geholpen om Christenen te vormen die zich inzetten voor het geloof, de discipelen en de zendelingen van de Heer, zoals blijkt uit de edelmoedige toewijding, tot het punt dat ze hun eigen bloed vergieten, van zovelen van hun leden". Latijns-Amerika (CELAM), Aparecida, 13-31 mei 2007, Slotdocument Vijfde Conferentie van het Latijns-Amerikaanse Episcopaat en de Caraïbische Eilanden (29 juni 2007), 178

Ik moedig de verdieping aan van de gemeenschappelijke taak die wordt uitgevoerd via het REPAM en andere verenigingen, met als doel het consolideren van wat Latijns-Amerika (CELAM)
Slotdocument Vijfde Conferentie van het Latijns-Amerikaanse Episcopaat en de Caraïbische Eilanden
Aparecida, 13-31 mei 2007 (29 juni 2007)
al heeft gevraagd:

"Om tussen de lokale kerken van de verschillende Zuid-Amerikaanse landen die deel uitmaken van het Amazonebekken een algemene pastorale zorg op te zetten, gedifferentieerd in hun respectieve prioriteiten".Latijns-Amerika (CELAM), Aparecida, 13-31 mei 2007, Slotdocument Vijfde Conferentie van het Latijns-Amerikaanse Episcopaat en de Caraïbische Eilanden (29 juni 2007), 478

Dit geldt vooral voor de betrekkingen tussen de naburige kerken.

Tot slot wil ik eraan herinneren dat we niet altijd kunnen denken aan projecten voor stabiele gemeenschappen, want in het Amazonegebied is er een grote interne mobiliteit, een constante migratie, vele malen pendelen, en

"de regio is in feite een migratiecorridor geworden". Bisschoppensynodes, Werkdocument ten behoeve van de speciale Synode voor het Amazonegebied, Instrumentum Laboris (Amazonesynode - 2019) (17 juni 2019), 65

De

"transhumance van het Amazonegebied is niet goed begrepen, noch voldoende geanalyseerd vanuit een pastoraal oogpunt". Bisschoppensynodes, Werkdocument ten behoeve van de speciale Synode voor het Amazonegebied, Instrumentum Laboris (Amazonesynode - 2019) (17 juni 2019), 63

Daarom is het noodzakelijk om te denken aan rondtrekkende zendingsgroepen en

"het ondersteunen van de invoeging en de rondtrekking van gewijde personen die dicht bij de armsten en de meest uitgeslotenen staan". Bisschoppensynodes, Werkdocument ten behoeve van de speciale Synode voor het Amazonegebied, Instrumentum Laboris (Amazonesynode - 2019) (17 juni 2019), 129. d,2

Aan de andere kant stelt dit onze stedelijke gemeenschappen op de proef, die met intelligentie en vrijgevigheid, vooral in de buitenwijken, verschillende vormen van nabijheid en gastvrijheid moeten cultiveren ten opzichte van gezinnen en jongeren die van binnenuit komen.

Document

Naam: QUERIDA AMAZONIA
Geliefde Amazone
Soort: Paus Franciscus - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 2 februari 2020
Copyrights: © 2020, Libreria Editrice Vaticana /Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie
Voorlopige gedeeltelijke werkvertaling vanuit het Spaans: redactie
Teksten worden verder bewerkt en notenapparaat aangevuld
Bewerkt: 6 augustus 2021

Opties

Internetadres
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam