• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
   Dit is een werkvertaling

Zo kunnen getuigenissen van heiligheid met een Amazonegezicht worden geboren, die geen kopie zijn van modellen uit andere plaatsen, heiligheid gemaakt van ontmoeting en geven, van contemplatie en dienstbaarheid, van ontvankelijke eenzaamheid en gemeenschappelijk leven, van vreugdevolle soberheid en strijd voor gerechtigheid. Deze heiligheid wordt bereikt door

"ieder op zijn eigen manier" 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk, Lumen Gentium (21 nov 1964), 11 Vgl. Paus Franciscus, Apostolische Exhortatie, Verheugt u en jubelt - Over de roeping tot heiligheid in deze wereld, Gaudete et Exsultate (19 mrt 2018), 10-11 

en dit geldt ook voor de volkeren, waar de genade geïncarneerd is en blinkt met onderscheidende kenmerken. Laten we ons een heiligheid met Amazone-kenmerken voorstellen, die geroepen is om de universele Kerk uit te dagen.

Een proces van inculturatie, waarbij niet alleen individuele maar ook populaire wegen worden bewandeld, vraagt om liefde voor het volk, vol respect en begrip. In een groot deel van het Amazonegebied is dit proces al begonnen. Meer dan veertig jaar geleden wezen de bisschoppen van het Amazonegebied van Peru erop dat in veel van de groepen die in dat gebied aanwezig zijn

"het onderwerp van de evangelisatie, gevormd door een meervoudige en veranderende eigen cultuur, in eerste instantie wordt geëvangeliseerd",

omdat het

"bepaalde kenmerken van het populaire katholicisme bezit die, hoewel ze misschien oorspronkelijk werden gepromoot door pastorale agenten, nu iets zijn dat het volk zich eigen heeft gemaakt en zelfs zijn betekenis heeft veranderd en deze van generatie op generatie heeft doorgegeven". Apostolische Vicariaten in het Peruaanse Amazonegebied, San Ramón - Perú, Segunda asamblea episcopal regional de la selva (5 okt 1973). in Éxodo de la Iglesia en la Amazonia. Documentos pastorales de la Iglesia en la Amazonia peruana, Iquitos 1976, 121.

Laten we bepaalde religieuze uitingen die spontaan uit het leven van het volk voortkomen niet overhaast als bijgeloof of heidendom omschrijven. We moeten veeleer weten hoe we het koren kunnen herkennen dat onder het onkruid groeit, want

"in de volksvroomheid kan men de wijze begrijpen waarop het ontvangen geloof gestalte heeft gekregen in een cultuur en voortdurend wordt doorgegeven." Paus Franciscus, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de verkondiging van het Evangelie in de wereld van vandaag - Naar aanleiding van de Bisschoppensynode 2012 over de nieuwe evangelisatie, Evangelii Gaudium (24 nov 2013), 123

Het is mogelijk om een inheems symbool op een of andere manier te verzamelen zonder het noodzakelijkerwijs idolaat te noemen. Een mythe belast met spirituele betekenis kan worden uitgebuit, en niet altijd worden beschouwd als een heidense fout. Sommige religieuze feesten hebben een heilige betekenis en zijn ruimtes voor reünie en broederschap, zelfs als er een langzaam proces van zuivering of rijping nodig is. Een ware missionaris N.v.d.r.: In het Spaans "Een missionaris van de ziel" probeert te ontdekken welke legitieme zorgen een kanaal zoeken in religieuze manifestaties die soms onvolmaakt, gedeeltelijk of verkeerd zijn, en probeert te reageren vanuit een geïncultureerde spiritualiteit.

Het zal ongetwijfeld een spiritualiteit zijn die gericht is op de ene God en Heer, maar tegelijkertijd in staat is om in contact te komen met de dagelijkse behoeften van mensen die een waardig leven zoeken, die willen genieten van de mooie dingen in het leven, vrede en harmonie willen vinden, gezinscrises willen oplossen, hun ziekten willen genezen, hun kinderen gelukkig willen zien opgroeien. Het grootste gevaar zou zijn om hen te distantiëren van de ontmoeting met Christus door hem voor te stellen als een vijand van vreugde, of als iemand die onverschillig staat tegenover menselijke zoektochten en angsten. Vgl. Paus Franciscus, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de verkondiging van het Evangelie in de wereld van vandaag - Naar aanleiding van de Bisschoppensynode 2012 over de nieuwe evangelisatie, Evangelii Gaudium (24 nov 2013), 126-127 Vandaag de dag is het onontbeerlijk om te laten zien dat heiligheid de mensen niet zonder "kracht, leven of vreugde" laat. Vgl. Paus Franciscus, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de verkondiging van het Evangelie in de wereld van vandaag - Naar aanleiding van de Bisschoppensynode 2012 over de nieuwe evangelisatie, Evangelii Gaudium (24 nov 2013), 32

Document

Naam: QUERIDA AMAZONIA
Geliefde Amazone
Soort: Paus Franciscus - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 2 februari 2020
Copyrights: © 2020, Libreria Editrice Vaticana /Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie
Voorlopige gedeeltelijke werkvertaling vanuit het Spaans: redactie
Teksten worden verder bewerkt en notenapparaat aangevuld
Bewerkt: 16 mei 2020

Opties

Internetadres
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam