• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
   Dit is een werkvertaling

Regelmatig laten we ons geweten verdoofd worden, omdat

"de constante verstrooiing ons de moed ontneemt om de werkelijkheid van een beperkte en eindige wereld gewaar te worden." Paus Franciscus, Encycliek, 'Wees geprezen' - over de zorg voor het gemeenschappelijke huis, Laudato Si' (24 mei 2015), 56 

Vanuit een oppervlakkig standpunt zouden we wel eens kunnen denken dat

"de dingen niet zo ernstig zijn en de planeet nog lange tijd in de huidige omstandigheden zou kunnen blijven voortbestaan. Dit vluchtgedrag dient ons ertoe om onze stijl van leven, productie en consumptie te handhaven. Het is de manier waarop het menselijk leven zich redt om alle zelfdestructieve gebreken te voeden: men tracht ze niet te zien, men strijdt om ze niet te erkennen, men stelt belangrijke beslissingen uit, men doet alsof er niets aan de hand is."Paus Franciscus, Encycliek, 'Wees geprezen' - over de zorg voor het gemeenschappelijke huis, Laudato Si' (24 mei 2015), 59

Daarnaast wil ik ook opmerken dat elke afzonderlijke soort een waarde op zich heeft,, maar

"ieder jaar verdwijnen er duizenden planten- en diersoorten die wij niet meer zullen kunnen kennen, die onze kinderen niet zullen kunnen zien, omdat ze voor altijd verloren zijn gegaan. De overgrote meerderheid sterft uit om redenen die te maken hebben met de een of andere menselijke activiteit. Door toedoen van ons zullen duizenden soorten God geen lof meer brengen met hun bestaan, noch zullen zij ons hun boodschap kunnen meedelen. Wij hebben het recht niet ertoe." Paus Franciscus, Encycliek, 'Wees geprezen' - over de zorg voor het gemeenschappelijke huis, Laudato Si' (24 mei 2015), 33

Van de oorspronkelijke volkeren kunnen we leren om het Amazonegebied te beschouwen en niet alleen maar te analyseren, en zo dit kostbare mysterie dat ons overstijgt te waarderen. We kunnen er van houden, niet alleen maar gebruiken, met als resultaat dat de liefde een diepe en oprechte belangstelling kan wekken. Sterker nog, we kunnen ons er intiem bij betrokken voelen en het niet alleen maar verdedigen; dan zal het Amazonegebied weer als een moeder voor ons worden. Want

"kijkt men niet van buiten af, maar van binnen uit naar de wereld en erkent daarbij de banden waarmee de Vader ons heeft verenigd met alle wezens." Paus Franciscus, Encycliek, 'Wees geprezen' - over de zorg voor het gemeenschappelijke huis, Laudato Si' (24 mei 2015), 220

Laten we onze door God gegeven esthetische en contemplatieve zin wakker maken, die we zo vaak laten wegkwijnen. Laten we niet vergeten dat

"wanneer iemand niet leert om te stoppen en schoonheid waar te nemen en te waarderen, het niet verwonderlijk is dat alles een object van gewetenloos gebruik en misbruik voor hem wordt". Paus Franciscus, Encycliek, 'Wees geprezen' - over de zorg voor het gemeenschappelijke huis, Laudato Si' (24 mei 2015), 215 

Laten we onze door God gegeven esthetische en contemplatieve zin wakker maken, die we zo vaak laten wegkwijnen.:

"Liggend in de schaduw van een oude eucalyptusboom, wordt ons gebed van licht ondergedompeld in het lied van het eeuwige gebladerte." Sui Yun, Cantos para el mendigo y el rey, Wiesbaden 2000..

Deze innerlijke bekering zal ons in staat stellen om te huilen voor het Amazonegebied en om ons aan te sluiten bij de roep van de Heer.

Jezus zei: "Kan men niet vijf mussen kopen voor twee stuivers? Toch vergeet God niet een van hen." (Lc. 12, 6). God de Vader, die ieder wezen in het universum met oneindige liefde heeft geschapen, roept ons op om zijn instrumenten te zijn om te luisteren naar de kreet van de Amazone. Als we reageren op die hartverscheurende kreet, zal het mogelijk zijn om te laten zien dat de wezens van het Amazonegebied niet zijn vergeten door de Vader in de hemel. Voor de Christenen roept Jezus zelf van hen,

"omdat de Verrezene ze op mysterieuze wijze omgeeft en richt op een bestemming van volheid. Dezelfde bloemen op het veld en de vogels die Hij verwonderd aanschouwde met zijn menselijke ogen, zijn nu vol van zijn lichtende tegenwoordigheid." Paus Franciscus, Encycliek, 'Wees geprezen' - over de zorg voor het gemeenschappelijke huis, Laudato Si' (24 mei 2015), 100 

Om al deze redenen komen wij gelovigen in het Amazonegebied een theologische plaats tegen, een ruimte waar God zich zelf openbaart en zijn zonen en dochters oproept.

Document

Naam: QUERIDA AMAZONIA
Geliefde Amazone
Soort: Paus Franciscus - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 2 februari 2020
Copyrights: © 2020, Libreria Editrice Vaticana /Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie
Voorlopige gedeeltelijke werkvertaling vanuit het Spaans: redactie
Teksten worden verder bewerkt en notenapparaat aangevuld
Bewerkt: 6 augustus 2021

Opties

Internetadres
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam